Vídeňský železitý (Vžel)

Králíci se v chovech vyskytovali pravidelně u vídeňských šedých. Poprvé uznáni v Nizozemí, prošlechtění započato v Německu

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

www.videnstikralici.webnode.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
A9 – AA BeB CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,8 2,3 2,8 3,3 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů, stínování 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 3,5 > 5,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, široká hrudní i pánevní partie. Postoj: polovysoký. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Krk:  krátký a silný, neznatelný. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Postoj: polovysoký. Uši: pevné, u sebe nesené,masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 10,5  – 12.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky typu těla a hlavy, slabší zavalitost. Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury, slabší.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: úzké, dlouhé (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka). Uši <9,5 cm >14 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: měkké, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a pesíků, velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Barva krycího chlupu, očí a drápů, stínování
Barva krycího chlupu: šedočerná, tvořená nahnědle žlutými a černými konečky pesíků s tím, že černé mírně převládají. Barva krycí srsti: stejnoměrná vč. divokých znaků a zasahuje co nejníže na boky, pouze uši černě lemovány a zátylkový klín je naznačen. Povrch pírka je černý.Oči: tmavě hnědé, Drápy: tmavě rohovité až černé.
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: nestejnoměrná, mírně skvrnitá, mírné odchylky, celkově světlejší. Světlejší: boky, pásky na hrudních končetinách, prsa, hrudní končetiny. Zátylkový klín: výrazný. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu. Mírné odchylky v barvě očí a drápů.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, zcela chybějící stínování, zcela slité stínování. Hlava: zcela černá. Divoké znaky: světlé. Pásky: bílé na hrudních končetinách jdoucí ke kůži. Lemování uší: zcela chybějící v černé barvě. Bílý dráp, jiná barva očí.
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: na povrchu těla ucelená, sytá tmavě modrošedá
Přípustné vady
Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chlupy
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Podsada: velmi světlá, silně promísená bílými chlupy

 

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020)