Vídeňský modrý (Vm)

Vídeňský modrý pochází z Rakouska. Vyšlechtil jej Johan Constantin Schultz. Cílem bylo vyšlechtit králíky dávající jak pěknou kožešinu tak dostatek masa. Ke šlechtění použil modrou samici s částečně visícíma ušima, žlutou samici s jedním vysícím a jedním stojícím uchem, které připouštěl s importovaným černým belgickým obrem. Své králíky vystavoval poprvé roku 1895 v Prátru. Jako plemeno – vídeňský modrý obr – byl v Rakousku uznán roku 1897.

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

www.videnstikralici.webnode.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
A13 – AA BB CC dd gg HH

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kkondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 3,5 > 5,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, s rovnoměrným osvalením, široká hrudní i pánevní partie. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Krk:  krátký a silný, neznatelný. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Uši: pevné, u sebe nesené,masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11 –  13.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky typu těla a hlavy, slabší zavalitost. Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury, slabší.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: úzké, dlouhé (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka). Uši <10 cm >14 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: měkké, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a pesíků, velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Barva krycího chlupu, očí a drápů
Barva krycího chlupu: mírně lesklá, sytá, tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: matnější. Oči: modrošedé. Drápy: tmavě rohovité
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: světlejší, mírné odchylky. Slabě skvrnitá nebo melírovaná, nestejnoměrná. Slabý jinovatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlejší vousy. Malé odchylky v barvě drápů a očí (zejm. nahnědlé).
Nepřípustné vady
Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně skvrnitá, nestejnoměrná, silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Jiná barva očí(výluka). Drápy: velmi světle rohovité nebo bílé (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: sytě tmavomodrá až ke kůži, stejnoměrná.
Přípustné vady
Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádech, světlejší u kůže.
Nepřípustné vady
Podsada: bílá skupina, velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silně nahnědlá, bílý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)