Vídeňský bílý (Vb)

Vídeňský bílý byl vyšlechtěn v Rakousku Wilhelmem Muckem z vídeňských modrých a holandských králíků s modrýma očima. Poprvé byli vystavováni roku 1907 na výstavě ve Vídni. Vznikl jako mutace v chovu holandských modrých. Ze začátku se zde projevoval vliv holandských králíků a zvířata té doby byla ještě dost malá.

K nám se dostávali z Německa a Rakouska. Zpočátku byli posuzováni spolu s vídeňským modrým jako jedno plemeno. Vídeňský bílý do 50. až 60. let ojediněle trpěl epilepsií, ale tato vada již byla odstraněna.

Další informace: Tomáš Janků – Vídeňský bílý, Chovatel 12/1996
Alois Chmelař – Vídeňské králíky chovám přes 20 let

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

www.videnstikralici.webnode.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
A2 – AA BB CC dd gg HH

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,8 2,3 2,8 3,3 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Hlava a uši 20 bodů
6. Barva krycí srsti, podsady, očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 3,5 > 5,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, široká hrudní i pánevní partie. Postoj: polovysoký. Krk:  krátký a silný, neznatelný. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Postoj: polovysoký.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky typu těla a hlavy, slabší zavalitost. Končetiny: slabší.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: úzké, dlouhé (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: měkké, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a pesíků, velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Hlava a uši
Všeobecná část + Uši: pevné, u sebe nesené,masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 10,5 –  12.
Přípustné vady
Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury, slabší. Mírné odchylky od typu hlavy.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:  Hlava: úzká, dlouhá (výluka). Uši <9 cm >13,5 cm (výluka).
Pozice 6. – Barva srsti, podsady, očí a drápů
Barva srsti: čistě bílá. Barva podsady: čistě bílá. Duhovka: světle modrá, černá zornice. Drápy: bílé
Přípustné vady
Mírné odchylky od čistě bílé barvy krycí srsti či podsady (mírně zašedlá, zažloutlá…)
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
výrazné odchylky od čistě bílé barvy krycího chlupu. Jiná barva očí

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)