Velký světlý stříbřitý (Vss)

Do Francie se dostali z Indočíny počátkem 17. století s portugalskými námořníky a rozšířili se ve Francii v oblasti Champagne. Do dalších zemí se dostali počátkem 19. století.

Vss patří mezi masná plemena vhodná i pro začátečníky. Jde o populární plemeno, které se dá zakoupit na i malých výstavách. Samice jsou velmi dobré a plodné matky.

Mláďata se rodí celá černá a teprve v později začínají postupně vystříbřovat. Stříbření začíná na hrudi, uších a nose a je dokončeno až po druhém línání v 6. – 8. měsíci.

Do ČR se dostala první zvířata v roce 1912. Původně byl chován pod názvem francouzský stříbřitý, v roce 1982 došlo k přejmenování na současný název.

Klub chovatelů Vss byl ustaven roku 1967 v Opavě z iniciativy chovatelů francouzských stříbřitých. V současnosti má klub cca 100 členů.

Další informace: Václav Andla, Miroslav Martinec: Kdo nevěří, Chovatel 12/1997
Klub chovatelů velkých světlých stříbřitých
http://klubvss.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
B42 – AA BB CC DD gg P3P3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,24 kg
4,25 – 4,49 kg
4,50 – 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 4,00 kg > 5,50 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, mohutné, tvoří válec se širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: široká, silná, robustní a mírně klabonosá, u králic poněkud jemnější. Postoj: polovysoký.  Krk: silný, krátký. Končetiny: zeširoka postavené, silné, vzpřímené. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, zaoblené konce. Délka je 12 až 13,5 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: méně zavalité, protéhlejší (slabší zavalitost). Hlava: mírné odchylky od stanoveného typu. Uši: méně zmasilé, menší odchylky od stanovené délky, slabší struktura.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši < 11 cm > 15 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá, pružná, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná nebo hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka)
Pozice 5. – stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost, barva očí a drápů
Celkový dojem: světle stříbřitý, namodralý nádech – vznik průsvitem modrých podsadových chlupů k světlému krycímu chlupu a pesíkům, pesíky: černé, zesílené, lesklé,přečnívají nad krycí chlup asi o 1 cm a vytvářejí pesíkování. Stříbřitost, pesíkování: Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu, ideálně i na extremitách (uši motýlek působí tmavším dojmem, vlivem kratší srsti). Břicho: matnější. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité.
Přípustné vady:
Stříbřitost: nestejnoměrná, nejstejnoměrné pesíkování, vločkovitá nebo skvrnitá. Extremity: tmavší (zejm. motýlek). Pesíkování: velmi slabé, tvořící příliš světlý odstín (tzv. moučný pytel), nebo tmavší, matnější, stříbřitost. Menší odchylky v předepsané barvě drápů a očí.
Nepřípustné vady:
Stříbřitost: vysloveně tmavá (výluka), silně skvrnitá a nstejnoměrná (výluka). Pesíkování: nadměrné (výluka), chybějící způsobující téměř bílý celkový dojem (výluka). Skupinky bílých chloupků. Extremity: vysloveně tmavé bez stříbřitosti (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: sytě břidlicově modrá až ke kůži, bez ojedinělých bílých chloupků. Nesmí být téměř černá.
Přípustné vady:
Podsada: světlejší, v horní části poněkud tmavší pdosada než v dolní části u kůže, tzv. zónovitě odsazená. Ojedinělé bílé chloupky.
Nepřípustné vady:
Podsada: velmi světlá až bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

 

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)