Velký chorvatský pesíkatý (VCh)

(5)

Uznáno 1980, vydří 1999

Zkratka

VCh

B7 bílopesíkatý černý B15 vydří černý
B8 bílopesíkatý modrý B16 vydří modrý
B9 bílopesíkatý havanovitý B17 vydří havanovitý
B10 bílopesíkatý marburský B18 vydří marburský

Standard plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,6 5,0 5,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí, drápů, pesíkaté znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,49 kg
4,50 – 4,99 kg
5,00 – 6,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 4,00 kg a > 6,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Trup: masivní válec. Postoj: polovysoký. Končetiny: široké, silné, vzpřímené. Krk: krátký, silný, mírně znatelný. Hlava: robustní, silná, široká u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, pevné, otevřené. Délka je 14 až 15 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + tělo: méně zavalité, užší, kratší, delší. Hlava: menší odchylky od žádaného typu. Končetiny: slabší. Uši: méně zmasilé, malé odchylky od pož. délky.
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ velmi připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm a delší než 17 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozmístěné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm (výluka).
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm (výluka).

Pozice 5.

Pozice 6. 

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků 2020