Tříbarevný strakáč (TS)

vyšlechtěn německým chovatelem Josefem Heintzem z Grevenbroichu v letech 1902-1905 z náhodného křížení šeděstrakaté 0,1 a 1,0 japonského. Poprvé vystavován 1905-

Další informace: Jaroslav Fingerland – Černožlutí strakáči, Chovatel 8/1998

Zkratka:

TS

Kresba:

C1 – Český strakáč

Standard plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 3,75

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva kresby, bílého podkladu, očí, drápů, podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,25 – 3,49 kg
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,75 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 3,25 kg > 4,75 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: válcovité, mírně zavalité. Hlava: široká v čele i nose, u samic jemnější. Krk: mírně znatelný. Končetiny: hrudní zeširoka postavené, silné, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Uši: pevné, silný základ, lžičkovitě otevřené, masité, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené, délka 11 – 13 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Zavalitost: slabší, Končetiny: slabší. Uši: slabší struktura, menší odchylky od stanovené délky.
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: vysloveně dlouhé, úzké (výluka). Hlava: úzká, špičatá (výluka). Uši: <10 > 14 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka: 2,5-3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, méně pružná, hrubší. Pesíky: měkké, méně výrazné. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady, téměř bez pesíků a velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Kresba
Kresba – anglická strakatost (C1)
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek – trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují obrubu spodního pysku. Oční kroužky – tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny – pod očními kroužky, kruhové mají přednost. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba
Úhoř – 2 – 3 cm široký barevný pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba – jemné skvrny rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Ideální stav: 4-9 skvrn na každé straně.
Nejsou vadou: skvrnky na břiše, nášlapné ploše pán konč., patách, skvrny přecházející ze spodiny na bok
Přípustné vady
Trn: příliš velký, malý, mírně zdeformovaný. Motýlek: mírně defomované křídlo, křídla nezasahující obrubu spodního pysku. Nežádoucí skvrnky: na hlavě. Oční kroužky: nestejnoměrné, širší, užší. Skráňové skvrny: nestejnoměrné, větší, menší. Kresba: méně ostré ohraničení uší na čele.
Úhoř: méně stejnoměrný, zoubkovaný, širší, užší. Boční kresba: chudší nebo bohatší, asymetrie na obou stranách. Boční skvrny: lehké spojení. 1 až 3 barevné skvrny na přední partii těla (nepočítá se hlava a uši), je jedno jestli je na povrchu nebo na spodině těla vč. zátylku a hrudních kočetin.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Kresba hlavy: Motýlek – neúplný. Skráňová skvrna – chybí. Trn – chybí. Spojení: jedné skráňové skvrny s očním kroužkem, obou skráňových skvrn a očních kroužků, očního kroužku s motýlkem, očního kroužku nebo skráňové skvrny s kresbou uší. Oční kroužky: neuzavřené (výluka). Spodní pysk: celý úplně zbarvený. Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka).
Kresba těla: Úhoř – jakkoliv přerušený (výluka), Boční kresba: méně než 3 skvrny na jedné nebo obou stranách, přičemž se nepočítá patní skvrna přecházející na bok (neklasifikován), úplné splynutí b. kresby nebo plášťová kresba (výluka). Více než tři barevné skvrny na přední partii těla (mimo hlavy a uší) včetně zátylku a hrudních končetin (neklasifikován). Skvrnky na strucích králic nejsou vadou.
Pozice 6. – Barva
Základní barva: čistě bílá v krycí barvě i podsadě. Drápy: bílé.
Barva kresby: všechny znaky jsou složeny z černé a žlutooranžové, skráňové skvrny mohou být jednobarevné.
skvrny v kresbě mohou být černé, žlutooranžové nebo dvoubarevné, ale na každém boku musí být obě barvy.
Oči: hnědé
Přípustné vady:
Kresba: ojedinělé bílé chloupky, méně výrazná barva. Bílá skvrna u kořene uší; na povrchu pírka; ve skvrně boční kresby, růžový rozštěp pysku. Základní barva: mírné odstínové odchylky. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky v kresebné části. 1 zbarvený dráp, bílé vousy.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Bílý základ: výrazný jinobarevný nádech (výluka).
Kresba: silné promísení bílými chloupky. Oči: Jiná barva. Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně, horní polovině uší (ve všech příp. výluka). Skvrnka jiné barvy než je posuzovaný bar. ráz (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva (výluka). Bílý rozštěp pysku nebo skupina bílých chloupků na rozštěpu (vždy výluka).
Neklasifikován:
Drápy: pigmentované 2 a více, zastoupení pouze jediné barvy na jedné straně boční kresby

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)