Slovenský pastelový (Spa)

Byl vyšlechtěn Jánem Petríkem z Dlhého Klčova. Se šlechtěním se začalo v roce 2010 a uznán byl v roce 2013.

Standard plemene

Genotyp a označení barvy:
B6 – AA bb CC dd GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Postoj: Polovysoký. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic jemnější. Krk: slabě naznačený. Hrudní končetiny: silné, středně dlouhé, zeširoka postavené. Uši: silné, dobře osrstěné, lžičkovité, na koncích zaoblené. Délka je 12 až 13 cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: poněkud užší, zejména v hrudní partii, slabší zavalitost. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelnější. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: dlouhé a úzké (výluka). Hlava: úzká, špičatá (výluka). Uši: < 11 > 14 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá, pružná, stejnoměrné výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, měkká, méně pružná nebo hrubší, měkčí a méně výrazné pesíky. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).
Pozice 5. – Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: pastelově hnědá středního odstínu s jinovatkovým leskem. Stejnoměrně rozložená po celém těle vč. hlavy, uší a končetin. Divoké znaky – krémový nádech, pírko  – téměř bílá spodina. Skvrny u pohlaví: tmavě pastelové. Zátylkový klín: co nejméně zřetelný. Oči: šedomodré, nahnědlý tón je předností. Drápy: rohovité.
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: mírné odchylky, nestejnoměrná, tmavší, našedlá na těle, bílé nebo černé chlupy, mírně skvrnitá, mírná melír, světlejší hrudní končetiny, světlejší pásky na hrudních končetinách, světlejší boky, menší odchylky od barvy drápů a očí.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
silné promísení bílými nebo tmavě šedými chlupy, bílá nebo černá skupina, velmi světlá barva připomínající burgundského nebo luštiče,, tmavá barva připomínající zemplínského, souvislé černé lemování uší, náznak stříbřitosti, silná skvrnitost a nestejnoměrnost barvy, silný melír, bílý dráp, jiná barva očí.
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: krémová, na povrchu co nejpodobnější krycí barvě, u kůže může být světlejší, na břiše lehce krémová.
Přípustné vady
Podsada: málo výrazná nebo světlejší barva, našedlá až téměř bílá.
Nepřípustné vady
Podsada: šedá,  bílá (výluka), namodralá (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020)