Siamský velký (Siv)

Siamský velký je naším plemenem. Se šlechtěním bylo započato v letech 1985 – 1986 chovatelem J. Medkem z Kuřimi, zásadní podíl na vyšlechtění plemene měla dále Ing. Lada Vobořilová, Ing. Pavel Řídký a chovatelé z Kuřimi. Uznáni vyli roku 1992. Jako výchozí plemena byli použiti kalifornští a kuní jako mateřská populace a na ní byli připouštěni samci plemene durynský a dále byla používána plemena burgundský, novozélandský bílý a větší siamský. Chovným cílem bylo vyšlechtit nové masné plemeno o vysoké hmotnosti a mléčnosti.

Se šlechtěním modrého rázu bylo započato roku 1996 šlechtění započali chovatelé F. Veselý a Ing. P. Řídký. Ke šlechtění byla použita plemena siamský velký žlutý, kalifornský modrý, nitranský, kuní velký modrý, vídeňský modrý a zemplínský.

Více informací: Lada Krejčová, Pavel Řídký – Siamský velký králík, Chovatel 7/1990
Jaroslav Fingerland – Jak zlepšit typ siamského velkého, Chovatel 3/1994
Jaroslav Fingerland – Ještě jednou siamský velký, Chovatel 8/1994
-hd- – Siamští králíci u nás, Chovatel 12/1994
Pavel Řídký – Siamský velký, Chovatel 2/1997
Pavel Řídký, František Veselý – Siamský velký modrý , Chovatel 5/1998
Klub: kchkmp.wz.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotyp a značka zbarvení ve standardu:
B23 – amabb CC DD gg       siamský žlutý
B24 – aman  bb CC dd gg       siamský modrý

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a siamské znaky, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Hrudní i pánevní partie: široká. Postoj: polovysoký. Hlava: silná, široká v čelní i nosní partii, u králic je jemnější. Krk: krátký, silný, neznatelný. Hrudní končetiny: silné, zeširoka postavené, vzpřímené. Uši: pevné struktury se silným základem (masité), u sebe, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře zaoblené 11-12 cm.
Přípustné vady
Všeobecná + tělo: protáhlé, užší. Končetiny: Tenčí, delší. menší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: méně zmasilé s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Všeobecná + tělo: velmi protažené, dlouhé, úzké. Hlava: úzká a špičatá. Uši: <9 >13,5
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: výrazné, stejnoměrně rozložené. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, hrubší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí a méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: velmi řídká, téměř bez podsady (výluka),velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – barva krycího chlupu, siamské znaky, barva očí a drápů
Zbarvení je typem akromelanismu 
Siamské znaky: Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka,  spodních částí končetin, tmavší hřbetní pruh široký 8 – 10 cm od zátylku (méně výrazný proti kunímu), tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo. Předností je tvorba siamského kříže – zrcátko tvoří tvar kříže.
Boky, břicho a prsa: světlejší, Spodina pírka může být světlejší. Zátylek a lopatková partie jsou mírně tmavší.
Barva krycího chlupu:
Žlutý: světle nažloutle šedá až krémová. Barva očí: hnědá, světélkující panenka. Drápy: tmavě rohovité.
Modrý: barva je slonovinová, až lehce namodrale krémová. Barva drápů: rohovitá. Barva očí: šedomodrá, panenka je světélkující
Přípustné vady
Nestejnoměrná,  celkově tmavší, méně výrazné znaky (vyjma pruhu), velká nosní maska zatlačující zrcadlo a skráňové skvrny, mírně skvrnitá barva, mírná rez, mírný melír,  ojedinělé bílé chloupky. Náznaky bočního kamzičího znaku. Téměř chybějící hřbetní pruh. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy, méně výrazná karmínová panenka.
Nepřípustné vady
Vady – Neklasifikován:
silný rez, tmavý nevýstavní homozygot – zcela nevýrazná karmínová panenka (zornice)
Výlukové vady:
Silné promísení tmavých znaků bílými chloupky, bílá skupina, bílá spodina pírka, chybějící siamský znak (s výjimkou hřbetního pruhu a skráňových skvrn), silná skvrnitost s nestejnoměrně rozloženou barvou, silný melír, zcela výrazné kamzičí znaky (připomíná sallandera), bílý dráp, jiná barva očí.
žlutá barva:
namodralé znaky
modrá barva:
nažloutlé či nahnědlé znaky
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: světlejší než barva krycího chlupu. Bílá není vadou.
Přípustné vady
Podsada: mírně zónovitá, tmavší
Nepřípustné vady
Podsada: vysloveně zónovitě odsazená podsada, mezibarva (výluka). Tmavší barva než je barva krycího chlupu (výluka). Silně namodralá či našedlá na kterémkoliv místě (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

 

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)