Německý obrovitý strakáč (NoS)

(2)

Vznikl na konci 19. století v oblasti kolem Lotharingenu zkřížením belgických obrů, francouzských beranů a strakatých jatečných králíků. Prvořadým úkolem šlechtění bylo získat masné plemeno s délkou belgického obra, mohutností francouzských beranů a odolností jatečných králíků. Tak vznikli lotrinští obrovští králíci o hmotnosti 6 – 7 kg. Tito strakatí králíci byli dovezeni do Německa, kde byli prošlechtěni do plemene německý strakáč.

Více informací: Antonín Stehlík – Německý obrovitý strakáč, Chovatel 9/1990
František Marášek – Německý obrovitý strakáč, Chovatel 4/1994
Pavel Tůma – Německý obrovitý strakáč, Chovatel 1/1997
Klub chovatelů německých obrovitých strakáčů
https://nemeckyobrovitystrakac.huu.cz/

Odkazy

Barevné rázy

 A7 divoce zbarvený A19 činčilový
A8 divoce zbarvený ohnivý A20 činčilový modrý
A9 železitý B1 durynský
A10 divoce modrý B2 izabelový
A11 divoce havanovitý B4 luštič
A12 černý B5 zemplínský
A13 modrý B6 pastelový
A14 havanovitý C1 tříbarevný černožlutý
A15 marburský C1 tříbarevný modrožlutý
A16 rys C1 tříbarevný havanovitěžlutý
A17 žlutý C1 tříbarevný marburskožlutý
A18 červený

Zkratka

NoS + barevný ráz

Standard plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,2 2,3 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého podkladu, kresby, podsady, očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

5,00 – 5,49 kg
5,50 – 5,99 kg
6,00 – 10,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

Hmotnost < 5,00 kg > 10,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar

Pozice 3. – Typ
Tělo: protažené, válcovité, délka 59 cm a více. Postoj: polovysoký.  Nohy: silné, vzpřímené, široce postavené. Krk: mírně znatelný. Hlava: mohutná, široká, dobře klenutá, u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné. Délka je nad 17 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + tělo a hlava: délka kratší, mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: kratší, delší, slabší. Končetiny: slabší
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: mimořádně úzké a zúžené směrem k hrudi (výluka). Zásadní nesoulad mezi délkou těla a hmotností (výluka) Uši: kratší než 15 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Výrazné pesíky, které příliš nepřesahují krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 3 – 4 cm.
Přípustné vady: 
Srst: poněkud měkké pesíky, méně hustá podsada. Menší odchylky od předepsané délky. Pesíky příliš přesahující krycí chlup.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Neúnosně měkká nebo tvrdá (výluka)
Pozice 5. – Kresba (anglická strakatost)
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
 Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek – trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky – tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny – pod očními kroužky zcela volně a jsou kruhové nebo oválné. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba
Úhoř – 3 cm široký barevý pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba – 6 – 8 skvrn o průměru cca 3 cm, rozložených stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Nepočítají se skvrny na břiše, prsou, končetinách, spodině pírka.
Přípustné vady:
Kresba hlavy: spojení jedné skráňové skvrny a očního kroužku. Trn: příliš malý nebo velky, poněkud šikmý. Motýlek: méně stejnoměrná křídla. Oční kroužky: nestejnoměrné, příliš malé nebo velké, Skráňové svrny: nestejnoměrné, příliš malé nebo velké. Méně ostré ohraničení kresby uší a bílého základu na čele. Skvrnky na hlavě.
Kresba těla: úhoř – přiliš široký, úzký, nestejnoměrný, zoubkovaný, přerušený v zátylkové partii tj. od kořene uší k lopatkám, jakož i u kořene pírka, pokud je kryto k úhoři přiloženým pírkem. lehké spojení boční kresby s úhořem tj. skvrny přidružené k úhoři. Boční kresba: slabá nebo příliš bohatá. mírné spojení bočních skvrn. Náznak řetězové kresby u zátylku – po jedné skvrnce na každé straně. Skvrnky:  1 – 3 v přední partii (prsa, hruď)
Nepřípustné vady:
Kresba hlavy: Motýlek – neúplný (výluka). Skráňová skvrna – chybí (výluka). Trn – chybí (výluka). Spojení: obou skráňových skvrn a očních kroužků (výluka), očního kroužku s motýlkem (výluka), skráňové skvrny s motýlkem (výluka), očního kroužku nebou skráňové skvrny s kresbou uší (výluka). Oční kroužek: neuzavřený (výluka). Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka). Úplné zbarvení spodního pysku (výluka).
Kresba těla: Úhoř – přerušený s výjimkou uvedenou v přípustných vadách (výluka), Boční kresba: méně než 3 skvrny na každé straně (neklasifikován), silné spojení b. kresby s úhořem (výluka). Kresba: zcela smytá na hlavě i na těle (výluka), více něž 3 barevné skvrny na přední partii těla s výjimkou hlavy, uší, prsou, břicha a hrudních končetin (neklasifikován).
Pozice 6. – Barva
Základní barva: čistě bílá. Drápy: bílé
Přípustné vady:
Barvy: méně výrazné nebo smyté. Skvrny: bílá na povrchu pírka nebo v kresebné skvrně na boku, bílá skvrnka u kořene uší. Kresba: ojedinělé bílé chloupky, Odstínové odchylky od předepsané barvy očí. Pigmentovaný dráp (1). Vousy: bílé.
Nepřípustné vady:
Bílý základ: silně nažloutlý (výluka), silně znečištěný (neklasifikován). Kresba: silně promísená bílými chloupky (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva podsady příslušné barevné kresby (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrna: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně ( ve všech příp. výluka), v horní polovině uší (výluka). Skupina bílých chloupků na rozštěpu nebo celý bílý rozštěp pysku (výluka). Silný rez na kresebné barvě (neklasifikován).

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)