Novozélandský bílý (Nb)

Byl vyšlechtěn v USA – Kalifornii (město Rippon) jako masné plemeno pomocí stájových králíků pocházejících z Nového Zélandu v roce 1916 W. S. Preshawem s chovným cíle získat bílého králíka, který při intenzivním a správném krmení bude dosahovat ve věku 10 – 12 týdnů živé váhy 2,5 kg.

Podle Hanse Petera Scholze bylo k jeho vyšlechtění použito novozélandských červených a angor. Do Evropy byla první zvířata dovezena roku 1958 (Anglie). V Německu bylo toto plemeno uznáno roku 1963. K nám se dostali o něco později.

Králíci tohoto plemene jsou v ČR velmi oblíbení a často se s nimi setkáme na výstavách. Svým vzhledem připomínají medvídka.

Klub: http://kchkmp.wz.cz/index.html

Odkazy

Genotyp a značka barvy:

A1: aa —-         albín

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,4 2,3 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

Nb

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Hlava, uši 20 bodů
6. Barva, podsada, barva očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mimořádně zavalité, mohutné, válcovité. Hrudní i pánevní partie: velmi široká. Končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka nasazené. Postoj: polovysoký. Krk: silný, krátký, neznatelný.
Přípustné vady
Všeobecná + menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krk a tenčí, delší končetiny. Nízký až plazivý pohyb
Nepřípustné vady
Všeobecná + výrazně úzké a dlouhé tělo (výluka), které připomíná belgického obra anebo českého albína

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, s výraznými, stejnoměrnými pesíky. Délka krycího typu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, hrubší, méně výrazné, měkké pesíky. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (v obou případech výluka).

 

Pozice 5. – Hlava, uši
Hlava: široká v čelní a nosní partii (kulatý dojem), mírně klabonosá. Hlava samic: jemnější. Uši: velmi pevné, vzpřímené, lžičkovitě otevřené, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené. Jejich délka je 10 až 11.
Přípustné vady
Uši: Tenké s mírnými odchylkami od předepsané délky, slabší struktura. Menší odchylky od požadovaného standardu hlavy.
Nepřípustné vady
Hlava: úplně netypická (výluka), úzká nebo dlouhá (výluka) – připomíná typ belgického obra nebo českého albína. Uši > 13 cm < 9 cm (výluka).

 

Pozice 6. – Barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů
Barva očí: růžová s karmínovou panenkou. Drápy: bílé. Krycí chlup: u čistě bílý a rozkládá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy a uší.
Barva podsady
Barva podsady je na celém těle čistě bílá.
Přípustné vady
Mírné odchylky od čistě bílé barvy. (Např. nažloutlý nádech krycího chlupu. Našedlá srst na: hlavě, uších, krčním zářezu. Srst mírně znečištěná. Podsada: slabě nažloutlá nebo mírně znečištěná podsada)
Nepřípustné vady
Barva krycího chlupu: velké odchylky čistě bílé barvy či podsady (výluka) např. silně znečištěná (neklasifikován). Krycí chlup: vysloveně žlutý odstín (výluka).
Podsada: vysloveně nažloutlá (výluka).
Jiná barva očí a drápů (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)