Nitranský (Ni)

Plemeno vzniklo na Slovensku, ve výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. Vyšlechtil jej doc. ing. Jaroslav Zelník CSc. K jeho šlechtění byl použit ruský, francouzský stříbřitý a kalifornský. Chovným cílem bylo vyšlechtit plemeno masného králíka. Poprvé byli vystavováni v roce 1975 v Nitře a jako plemeno byl uznán roku 1977.

Garantem chovu a dalšího šlechtění se stal slovenský klub chovatelů masných plemen KANINO (kalifornský, nitranský, novozélandský). V 80. letech nastal útlum rozvoje a proto se koncem 80. let přistoupilo k regeneraci vídeňským modrým. Tím se zlepšíl typ a barva, zhoršila se však jeho ranost. V Čechách není velký rozdíl mezi kalifornským modrým a nitranským. Na Slovensku se tomu rozhodli čelit a KANINO vypracoval nový standard. Oproti kalifornskému se změnila nosní maska, která má pravidelný oválný tvar a zasahuje do úrovně očí. Na kořeni uší a okrajích masky je na rozhraní bílé srsti žlutohnědé ostře ohraničené lemování.

Další informace: Jaroslav Fingerland – Úvaha o králíku nitranském, Chovatel 10/1996
Pavel Grígeľ – Nitranský králík, Chovatel 10/1997

Klub chovatelů masných plemen – http://kchkmp.wz.cz

Odkazy

 

Standard plemene

Genotypy a označení barvy ve standardu:

Genotyp Plemeno
B26 anaBB CC dd gg modrý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,4 3,8 4,0 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby a drápů 20 bodů
6. Barva bílého základu, podsady a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

8
9
10
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg

hmotnost < 3,5 > 5,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité s širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: silná, široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Hrudní končetiny: silné ze široka nasazené, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Uši jsou pevné, masité, dobře na koncích zaoblené, silný základ, lžičkovitě otevřené, délka 9,5 – 13,5. Krk: silný, krátký, neznatelný.
Přípustné vady
Tělo: užší, delší, menší odchylky. Končetiny: tenčí. Méně výrazná hlava, zvláště u samců. Tenčí uši s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Velmi úzké a dlouhé tělo, nedostatečné osvalení. Úzká, špičatá hlava. Uši <9,5 a >13,5 cm.
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická se stejnoměrnými lesklými pesíky. Délka krycího chlupu: asi 3 cm.
Přípustné vady
Řidší, méně pružná srst, měkčí a méně výrazný pesík. Menší odchylky od předepsané délky srsti.
Nepřípustné vady
Srst téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti (v obou případech výluka)
Pozice 5. – Kresba a barva kresby a drápů
Zbarvení: akromelanismus.
Kresba hlavy: maska a zbarvení uší.
Maska kryje nosní krajinu, má mít oválný, co nejpravidelnější tvar po stranách ohraničena horní čelistí a do výšky spodním okrajem očí. Může lehce zasahovat spodní pysk.  Kresba uší: u kořene ostře ohraničená.
Kresba těla: pírko, spodní části končetin
Končetiny: zbarveny k loketnímu resp. patnímu kloubu. Pírko: zbarvené celé. Kresba končetin: ostře ohraničená.
Barva kresby:
divoce modrá, sytá, ostře ohraničená
Barva drápů je rohovitá.
Přípustné vady
Méně ostré ohraničení kresby, masky. Světlejší barva kresby, našedlé nebo bílé chloupky v kresbě. Mírný rez na barvě kresby. Světlejší barva drápů. mírný melír. nahnědlá barva kresby. Výše zasahující barva kresby na končetinách, vyšší nebo širší maska.
Nepřípustné vady
Výlukové vady
Zcela nevýrazná kresba. Bílé skvrny a skupiny v kresbě. Bílý dráp. Zcela nevýrazný kresebný znak, maska vystupující nad oči, maska zasahující celý spodní pysk, výrazné odchylky od barvy kresby, tmavá spodina pírka
Pozice 6. – Barva bílého základu a očí
Barva krycího chlupu i podsada je čistě bílá bez jinobarevného nádechu. Barva očí je růžová s karmínovou panenkou.
Přípustné vady
Nažloutlá barva bílého základu, náznak očních kroužků. Malá pigmentová skvrna na spodní partii krčního zářezu nebo na laloku. Pigmentované skvrnky na mléčných bradavkách a u pohlaví. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a podsady.
Nepřípustné vady
Neklasifikace:
Sazovitý závoj. Pigmentované skvrny jinde než po jedné na krčním zářezu nebo laloku, pigmentované, výrazné a úplné oční kroužky
Výlukové vady
Jiná barva očí (výluka). barevná skvrna v bílém základu (mimo povolená místa)

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)