Moravský modrý (Mm)

4

Moravský modrý je původní české plemeno. První zmínky v literatuře pochází z roku 1904 (H. Wahlich: Unsere Kaninchen). Původně se myslelo, že pochází z králíků Vídeňských, ale později se ukázalo, že tomu tak není. Josef Vrbka dokonce naznačuje, že tomu mohlo být právě obráceně, ale to se nikdy nepotvrdilo. Moravský modrý vzniknul při křížení různobarevných odrůd a byl hojně chován v oblasti Svitav, Svojanova a Hynčic. V roce 1909 byl založen „Klub chovatelů belgického a modrého obra“, který však po několika letech modrého obra nahradil českým strakáčem. Komzák jej ve svých vzornících řadil mezi střední plemena, což moravskému modrému neprospělo.

Roku 1935 byla provedena regenerace tohoto plemene za použití vídeňských modrých . Do chovu se směli používat pouze králíci těžší než 4 kg. Tím došlo k upevnění plemenných znaků a roku 1937 byl definitivně zařazen mezi velká plemena. Za 2. sv. války byl standard pro obě plemena z důvodu nedostatku krmiv sloučen a obě plemena měla váhu nad 4 kg. Po válce se jeho váha opět ustálila. K dalšímu prošlechtění na vyšší hmotnost došlo v 70. letech.

I jeho jméno prošlo řadou změn a úprav. Na Valašsku se jim původně říkalo sivý králík. V roce 1906 zavedl J. V. Kálal označení moravský obr resp. modrý obr, neboť tento králík byl kolem roku 1890 na severní Moravě často chován. Roku 1917 jej Hugo Táborský-Rosický nazval „moravský modrý obrovský“ a o 8 let později „Modrý obr moravský“. Jinde mu říkali také Moravský králík modrý. Ve vzorníku z roku 1940 a později je nazýván Moravský modrý (zkratka MO – Moravský Obr). Postupem času dochází ke sjednocení zkratky a názvu na Moravský obr (zkratka MO). Nakonec na jednání Evropského svazu nebyl moravský obr uznán obrem. Tak se tedy z Moravského obra stal Moravský modrý se zkratkou Mm.

Mezi chovateli je i dnes velmi oblíben. Mnoho chovatelů jej doporučuje jako plemeno vhodné i pro začátečníky.

Články: Ing Vrastislav Kučera – Klub chovatelů králíků moravských obrů, Chovatel 7/1991
J. Homola – Praktické zkušenosti z chovu, Chovatel 8/1996.
MUDr. D. Brodan – Uplynulá sezona v chovu moravských modrých, Chovatel 1/1996.
Mudr. D. Brodan – Moravský modrý, Chovatel-rádce 12/1999 (dokončení 1/2000)

Klub chovatelů Moravských modrých
Ihttp://www.moravskymodry.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:
  

A13 AA BB CC dd gg hh

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.
kg0,71,52,53,54,04,65,05,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

5,00 – 5,24 kg5,25 – 5,49 kg5,50 – 8,00 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 5 > 8 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, masivní, válcovité. Krk: krátký, silný, mírně znatelný. Hlava: robustní, silná, široká u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, pevné, otevřené, lžičkovitě otevřené, mírně zaoblené, u sebe. Postoj: polovysoký. Končetiny: hrudní – zeširoka postavené, silné, vzpřímené. Délka je 14 až 15 cm.

Přípustné vady

Všeobecná č. + tělo: méně zavalité, užší, kratší, delší. Hlava: menší odchylky od žádaného typu těla a hlavy. Končetiny: tenčí. Uši: méně zmasilé, malé odchylky od pož. délky.

Nepřípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ připomínající Vm (výluka). Uši < 13 > 17 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozmístěné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.

Přípustné vady

Srst: Řidší, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná. Menší odchylky od předepsané délky.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady, pesíků a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).

Pozice 5. – Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: ocelově modrá se světlým odstínem. Stejnoměrná, bez tmavších skvrn. Mírný lesk. Oči: modrošedé. Drápy: rohovité

Přípustné vady

Barva krycího chlupu: mírné odchylky barvy, nestejnoměrná barva kryc. chlupu, tmavší barva, ojed. bílé chloupky, mírný rez, menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí (zejména nahnědlé oči). Světlejší vousy.

Nepřípustné vady

Srst: silně promísená bílými chloupky (výluka), skupina bílých choupků (výluka). Silný rez (neklasifikován). Silná skvrnitost, melír nebo nestejnoměrná barva (výluka). Jiná barva oka (výluka) nebo bílý dráp (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Podsada: modrošedá u kůže nepatrně světlejší.

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chlouky, světlejší, mírný nahnědlý nádech, náznak mezibarvy, širší světlejší proužek u kůže.

Nepřípustné vady

Podsada: téměř bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka), jinak zbarvená (výluka), bílý proužek u kůže, výrazně vyvinutá mezibarva (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)