Moravský bílý hnědooký (Mbh)

44

Naše české národní plemeno, které vyšlechtil kolektiv chovatelů z okolí Brna. Se šlechtěním se započalo roku 1971. Uznán byl roku 1984.

Klub chovatelů moravského bílého hnědookého a českého černopesíkatého
http://www.klubmbh.estranky.cz/3

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A3  achiachi bb CC DD gg – v srsti jsou extrémně potlačené černé konečky pesíků

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.
kg0,51,01,42,02,42,73,03,25

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,14 kg3,15 – 3,24 kg3,25 – 4,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

<3 > 4,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité, hrudní i pánevní partie je široká. Krk: silný, krátký, nezřetelný. Hlava: široká čelní a nosní partie, u samic jemnější. Končetiny: vzpřímené, silné. Postoj: polovysoký. Uši: masité, dobře osrstěné, vzpřímené, lžičkovité, u sebe, na koncích dobře zaoblené, délka 11 – 12 cm.

Přípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: méně zavalité. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: znatelný. Končetiny: tenčí, delší. Uši: tenčí, menší odchylky od stanovené délky.

Nepřípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: velké odchylky od stanoveného typu (výluka). Hlava: úzká a špičatá (výluka). Uši: velmi tenké, a málo osrstěné (výluka), < 9 > 13 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá. Pesíky: pravidelně rozmístěné, jemné. Délka krycího chlupu je 2,5 – 3 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, méně pružná, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: měkké, nestejnoměrně rozmístěné, dlouhé tvrdé.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka).

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, očí a drápů
Barva krycího chlupu: po celém těle čistě bílá bez jakéhokoliv jinobarevného nádechu. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. havy a uší. Oči: tmavě hnědé, s černou panenkou. Drápy: rohovité, tmavé nejsou vadou.

Přípustné vady

Barva krycího chlupu: ojedinělé pigmentované konečky pesíků kdekoliv na těle vč. hlavy, uší, vousů, břicha, pírka. Oči: mírné odchylky. Drápy: mírné odchylky.

Nepřípustné vady

Krycí chlup: výrazně tmavé konečky pesíků na kterékoliv části těla – zvláště připomínající světlejší odstín českého černopesíkatého (výluka), Sazovitý závoj – připomínající kamzičí znaky (výluka), silně znečištěná (neklasifikován), Oči: jiná barva a bílé drápy (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: na celém těle čistě bílá.

Přípustné vady

Podsada: slabě namodralá.

Nepřípustné vady

 Výrazně namodralá či jinak zabarvená (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)