Moravský modrý (Mm)

Moravský modrý je původní české plemeno. První zmínky v literatuře pochází z roku 1904 (H. Wahlich: Unsere Kaninchen). Původně se myslelo, že pochází z králíků vídeňských, ale později se ukázalo, že tomu tak není. Josef Vrbka dokonce naznačuje, že tomu mohlo být právě obráceně, ale to se nikdy nepotvrdilo. Moravský modrý vzniknul při křížení různobarevných odrůd a byl hojně chován v oblasti Svitav, Svojanova a Hynčic místními tkalci. V roce 1909 byl založen „Klub chovatelů belgického a modrého obra“, který však po několika letech modrého obra nahradil českým strakáčem. Komzák jej ve svých vzornících řadil mezi střední plemena, což moravskému modrému neprospělo.

Roku 1935 byla provedena regenerace tohoto plemene za použití vídeňských modrých . Do chovu se směli používat pouze králíci těžší než 4 kg. Tím došlo k upevnění plemenných znaků a roku 1937 byl definitivně zařazen mezi velká plemena. Za 2. sv. války byl standard pro obě plemena z důvodu nedostatku krmiv sloučen a obě plemena měla váhu nad 4 kg. Po válce se jeho váha opět ustálila. K dalšímu prošlechtění na vyšší hmotnost došlo v 70. letech.

I jeho jméno prošlo řadou změn a úprav. Na Valašsku se jim původně říkalo sivý králík. V roce 1906 zavedl J. V. Kálal označení moravský obr resp. modrý obr, neboť tento králík byl kolem roku 1890 na severní Moravě často chován. Roku 1917 jej Hugo Táborský-Rosický nazval „moravský modrý obrovský“ a o 8 let později „modrý obr moravský“. Jinde mu říkali také „moravský králík modrý“. Ve vzorníku z roku 1940 a později je nazýván Moravský modrý (zkratka MO – moravský obr). Postupem času dochází ke sjednocení zkratky a názvu na „moravský obr“ (zkratka MO). Nakonec na jednání Evropského svazu nebyl moravský obr uznán obrem. Tak se tedy z moravského obra stal moravský modrý se zkratkou Mm.

Mezi chovateli je i dnes oblíben, avšak není příliš rozšířen.

Zájemce odkazuji na články: Ing Vrastislav Kučera – Klub chovatelů králíků moravských obrů, Chovatel 7/1991
J. Homola – Praktické zkušenosti z chovu, Chovatel 8/1996.
MUDr. D. Brodan – Uplynulá sezona v chovu moravských modrých, Chovatel 1/1996.
Mudr. D. Brodan – Moravský modrý, Chovatel-rádce 12/1999 (dokončení 1/2000)

Klub chovatelů Moravských modrých
Ihttp://www.moravskymodry.cz

Odkazy

Zkratka

Mm

Standard plemene

Genotyp:
AA BB CC dd gg hh

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,6 5,0 5,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

5,00 – 5,24 kg
5,25 – 5,49 kg
5,50 -8,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 5,00 kg a > 8,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Trup: masivní válec. Krk: krátký, silný, mírně znatelný. Hlava: robustní, silná, široká u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, pevné, otevřené. Délka je 14 až 15 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + tělo: méně zavalité, užší, kratší, delší. Hlava: menší odchylky od žádaného typu. Končetiny: slabší. Uši: méně zmasilé, malé odchylky od pož. délky.
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ velmi připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm a delší než 17 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozmístěné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm (výluka).
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm (výluka).
Pozice 5. – Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: světle modrošedá (ocelová), mírný lesk. Stejnoměrná, bez tmavších skvrn. Břicho: matnější Oči: modrošedé. Drápy: rohovité
Přípustné vady:
Barva krycího chlupu: nestejnoměrná barva kryc. chlupu, tmavší barva, ojed. bílé chloupky, mírný rez, mírný jinovatkový nádech na a pod kr. srstí, sv. vousy, mírná skvrnitost, mírný melír,  menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí (nahnědlé oči).
Nepřípustné vady:
Srst: silně promísená bílými chloupky (výluka), skupina bílých chloupků, silně nahnědlá barva, silná skvrnitost se silnou nestejnoměrností, silný melír (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva oka (výluka) nebo bílý dráp (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Podsada: modrošedá, u kůže nepatrně světlejší, odpovídá barvě krycího chlupu.
Přípustné vady:
Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší, širší světlý proužek u kůže, náznak sv. mezibarvy, mírně nahnědlá pods.
Nepřípustné vady:
Podsada: téměř bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka), jinak zbarvená (výluka), bílý proužek u kůže, výrazná světlá mezibarva (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků 2020, 2003