Míšeňský beran (MB)

(7)

Míšeňský beran pochází z Německa. O jeho vznik se zasloužil Leo Reck z Míšně. Vznikl na konci 19. století zkřížením beranů a stříbřitých černých králíků. Svůj postup šlechtění však Reck nikdy neprozradil. První králík byl vystaven roku 1906.

K nám se dostal roku 1930 z Míšně. Míšeňkého berana k nám importoval B. Folprecht, který již před tím vyšlechtil stíbřitého berana nezávisle na beranovi míšeňském.

Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 63 Žalany
mobil: 602 345 258

Standard plemene

Genotypy:
B38 – AA BB CC DD gg PP..           =     černý (Sč)
B39 – AA bb CC DD GG PP..(yy)  =     žlutý (Sž)
B40 – AA BB CC DD GG PP..        =     divoce zbarvený (Sdiv)
B41 – AA BB CC dd gg PP..           =     modrý (Sm)
B42 – AA BB cc DD gg PP..           =     havanovitý (Shav)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,7 2,4 3,0 3,5 4,0 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. stříbřitost, barva krycí srsti, očí, drápů, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,24 kg 4,25 – 4,49 kg 4,50 – 5,50 kg
8 bodů 9 bodů 10 bodů

Pozice 2. – Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Končetiny: krátké, silné, široce postavené. Pohyb: ne plazivý. Hlava: beranovitá, klabonosá (ne tak výrazná jako u francouzského berana). Krk: nezřetelný, krátký, silný. Uši: u kořene tvoří znatelné korunky, rozpětí 36 – 42 cm měřeno přes hlavu, otvory jsou obrácené k tělu, mají silnou strukturu, na koncích zaoblené.
Přípustné vady:
Všobecná č. + Tělo: menší odchylky od stanoveného typu, méně zavalité/protažené. Hlava: méně výrazně klabonosá, užší. Uši: méně zmasilé, méně výrazné korunky, slaběji uzavřená podkova, mírné záhyby, slabší struktura. Končetiny: delší, slabší.
Nepřípustné vady
Všeobecná + Tělo: zcela chybějící beranovitý typ (výluka), velmi protažený, úzký. Hlava: výrazně úzká (výluka). Pohyb: výrazně plazivý (výluka). Uši: < 35 cm > 45 cm, otvor/y uší dopředu (výluka)

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, stejnoměrné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, měkčí či hrubší, mírně zplstěná, menší odchylky od předepsané délky, pesíky méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).
Pozice 5. – dle barevného rázu
Stříbřitý černý (Sč)
Vyskytují se odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, konečky co nekratší. nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité
Stříbřitý žlutý (Sž)
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin – mohou být bílé, přednost: krémové. Stříbřitost: tvoří oranžové a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. přednost: střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.
Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Barva krycího chlupu: odpovídá barvě šedohnědě divoce zbarveného králíka. Stříbřitost: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: střední. Divoké znaky – úzké oční kroužky, skráňová obruba, krycí barva břicha, spodina pírka, vnitřní strany končetin: šedobílé až bílé. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: hnědé. Drápy: co nejtmavěji rohovité
Stříbřitý modrý
Stříbřitost: tvoří leskle sytě modré a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: šedomodré. Drápy: rohovités tmavším odstínem
Stříbřitý havanovitý (Shav)
Stříbřitost: tvoří lesklá sytá havanovitá a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité
Přípustné vady:
a) Stříbřitý černý (Sč)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
Nepřípustné vady:
a) Stříbřitý černý (Sč)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

 

Pozice 6. 
Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: sytě tmavomodrá, ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.
Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, přednost:krémová.
Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Barva krycího chlupu: směrem ke kůži ukončená asi 2 mm širokým černým proužkem. Mezibarva: pod ním, široká asi 4 mm. Podsada: pod ní, sytě modrá. Barevné zóny: silně výrazné, ostře od sebe ohraničené. Podsada na břiše: tmavomodrá
Stříbřitý modrý (Sm)
Barva podsady: odpovídá barve krycího chlupu, o něco světlejší.
Stříbřitý havanovitý (Shav)
Barva podsady: tmavomodrá
Přípustné vady:
a) Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Zóny: méně ostře ohraničené (nevýrazná mezibarva). Mezibarva: ojedinělé bílé chloupky. Podsada: světle modrá, méně sytá.
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
Nepřípustné vady:
a) Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Mezibarva: zcela chybějící (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), zcela bílá na povrchu těla (výluka).
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

 

Pozice 6. –

a) Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Zóny: méně ostře ohraničené (nevýrazná mezibarva). Mezibarva: ojedinělé bílé chloupky. Podsada: světle modrá, méně sytá.
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2020, 2003)