Meklenburský strakáč (MS)


Další informace: H. Dulíková, O. Sedláček – Původ meklenburského strakáče, Chovatel 3/1998

Klub:
http://www.strakaci.wz.cz/uvod.htm

Odkazy

Barevné rázy

 A7 divoce zbarvený A19 činčilový
A8 divoce zbarvený ohnivý A20 činčilový modrý
A9 železitý B1 durynský
A10 divoce modrý B2 izabelový
A11 divoce havanovitý B4 luštič
A12 černý B5 zemplínský
A13 modrý B6 pastelový
A14 havanovitý
A15 marburský
A16 rys
A17 žlutý
A18 červený

 Zkratka:

MS+barevný ráz

Kresba:

C4 – Plášťová

Standard plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresby 20 bodů
6. Barva kresby, bílého podkladu, očí, drápů, podsady, ev. mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,99 kg
4,00 – 4,49 kg
4,50 – 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 3,5 kg > 5,5 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, široká hrudní i pánevní partie. Postoj: polovysoký. Končetiny hr: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Krk: silný, krátký, neznatelný. Hlava: krátká, silná, široká čelní a nosní partie, u samic jemnější. Uši: pevné, silný základ, u sebe, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, zaoblené konce, délka je 12 až 14,5 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná + zřetelnější krk, mírné odchylky od stanoveného typu těla a hlavy. Končetiny: slabší. Uši: slabší + menší odchylky od stanovené délky. Zavalitost: slabší
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a silně protažené (výluka). Hlava: úzká a špičatá (výluka). Uši: < 11 > 15,5 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka: 3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, méně pružná, hrubší. Pesíky: měkčí, méně výrazné. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady, téměř bez pesíků a velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Kresba
Kresba je plášťová (C4)
 Kresba – hlava: Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: převážně zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá, sp. pysk může být zbarven.
Kresba těla – Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Zbarvena většina trupu. Prsa, končetiny (jejich spodní část) a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie. Nejsou vadou: skvrnky na břiše a pán. konč.
Přípustné vady
Uši: bílá skvrna nebo skvrny u kořene a v dolní polovině. Hlava: ojedinělé bílé chloupky, náznak motýlku, bílý rozštěp pysku, chybějící zrcátko. Bílé skvrnky: kryté pírkem nebo ušima. 1-3 skvrny na prsou. Pírko: bílá skupinka. Asymetrie pláště.
Nepřípustné vady
Uši: bílé skvrny v horní polovině, převažující bílá barva. Nosní partie: výrazně bílá. Hlava: úplně jednobarevná (zcela chybí lemování skrání), zcela bílá. Tělo a boky: převažuje bílá barva. Plášť: výrazně narušený, přerušený, převažující na prsou, bílé skupiny v plášti mimo přípustné oblasti, výše vystupující bílý podklad (vždy výluka)
4 a více pigmentových skvrn na prsou (neklasifikován)

Pozice 6. – Barva
Základní barva: čistě bílá v krycí barvě i podsadě. Drápy: bílé.

Barva kresby:

Přípustné vady:

Kresba: ojedinělé bílé chlouky, zvláště na lemu uší. Základní barva: mírné odstínové odchylky. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky v kresebné části.

Nepřípustné vady

Základní barva: výrazné odchylky od bílé barvy. Kresba: výrazné odchylky od barvy kresby či podsady. Plášťová kresba: silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Dráp: zbarvený (výluka). Oči: jiná barva (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2020, 2003)