Malý beran (MaB)

47a

Je to německé plemeno uznané v roce 1970.

Další informace: Jaroslav Fingerland – Králík beran s holandskou kresbou, Chovatel 12/1998
Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 163 Žalany

Odkazy

Standard plemene


Zkratky: MaB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.

Dle Vzorníku 2020 jsou uznáni ve všech rázech obecné části A + B
A1 bílý červenookýA12 černý
A2bílý modrookýA13modrý
A3bílý hnědookýA14havanovitý
A4xxxA15marburský
A5xxxA16rys
A6xxxA17žlutý
A7divoce zbarvenýA18červený
A8divoce zbarvený ohnivýA19činčilový
A9železitýA20činčilový modrý
A10divoce modrýA21černopesíkatý
A11divoce havanovitýA22xxx
 B – vyjma stříbřitosti B37 – B42
B1 durynskýB22 kuní bílopesíkatý modrý
B2izabelovýB23siamský žlutý
B3sallanderB24siamský modrý
B4luštičB25ruský černý
B5zemplínskýB26ruský modrý
B6pastelovýB27ruský havanovitý
B7bílopesíkatý černýB28rhonský
B8 bílopesíkatý modrýB29japonský černý
B9bílopesíkatý havanovitýB30japonský modrý
B10bílopesíkatý marburskýB31japonský havanovitý
B11třslový černýB32japonský marburský
B12tříslový modrýB33japonský bíločerný
B13tříslový havanovitýB34japonský bílomodrý
B14tříslový marburskýB35japonský bílohavanovitý
B15vydří černýB36japonský bílomarburský
B16vydří modrýB37stříbřitý divoce zbarvený
B17vydří havanovitýB38stříbřitý černý
B18vydří marburskýB39stříbřitý modrý
B19kuní hnědýB40stříbřitý havanovitý
B20kuní modrýB41stříbřitý žlutý
B21kuní bílopesíkatý hnědýB42stříbřitý světlý
C5holandskýC6hototský

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,31,82,42,75

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba20 bodů
6.Barva podsady, příp. mezibarva (u strakáčů kresba)10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,25 – 2,49 kg2,50 – 2,74 kg2,75 – 3,50 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,25 > 3,5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, široké, válcovité, hrudní i pánevní partie je široká. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá, u samic jemnější. Končetiny: krátké, silné, zeširoka postavené. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, otvory obráceny k hlavě, bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí uší: 43 – 34 cm. Pohyb nemá být plazivý.

Podkova: uši – visí podél hlavy do tvaru podkovy

Hrboly (korunky): v místě, kde se uši ohýbají dolů

Klabonos: průběh nosní a čelní partie – zakulacený.

Přípustné vady

Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá, užší. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající f(méně uzavřená podkova), ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

Nepřípustné vady

 Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Pohyb: výrazně plazivý (výluka) Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši – výluka), Rozpětí < 30 cm > 36 cm. (výluka). Otvory jednoho/obou uší obrácené dopředu (výluka),

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

Srst: méně pružná, řidší podsada, méně výrazné pesíky, měkčí (jemné pesíky), menší odchylky od předepsané délky.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady nebo pesíků (výluka), silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. – Dle výchozího plemene, u MaBbčo a MaBbmo hlava a uši
Odpovídá plemenům výchozího plemene.

Pozice 6. – Dle výchozího plemene, u MaBbčo a MaBbmo hlava a uši
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)