Malý beran strakáč (MaBstr)

47b

Další informace: Jaroslav Fingerland – Králík beran s holandskou kresbou, Chovatel 12/1998
Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 163 Žalany

Odkazy

Standard plemene


Zkratky: MaB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.

A1 xxxA12 černý
A2xxxA13modrý
A3xxxA14havanovitý
A4xxxA15marburský
A5xxxA16rys
A6xxxA17žlutý
A7divoce zbarvenýA18červený
A8divoce zbarvený ohnivýA19činčilový
A9železitýA20činčilový modrý
A10divoce modrýA21xxx
A11divoce havanovitýA22xxx
 B
B1 durynský černožlutý
B2izabelovýmodrožlutý
B3xxxhavanovitěžlutý
B4luštičmarbarskožlutý
B5zemplínský
B6pastelový

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,31,82,42,75

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.kresba20 bodů
6.Barva kresby a podsady, očí a drápů, příp. mezibarva10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,25 – 2,49 kg2,50 – 2,74 kg2,75 – 3,50 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,25 > 3,5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, široké, válcovité, hrudní i pánevní partie je široká. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá, u samic jemnější. Končetiny: krátké, silné, zeširoka postavené. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, otvory obráceny k hlavě, bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí uší: 43 – 34 cm. Pohyb nemá být plazivý.

Podkova: uši – visí podél hlavy do tvaru podkovy

Hrboly (korunky): v místě, kde se uši ohýbají dolů

Klabonos: průběh nosní a čelní partie – zakulacený.

Přípustné vady

Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá, užší. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající f(méně uzavřená podkova), ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

Nepřípustné vady

 Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Pohyb: výrazně plazivý (výluka) Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši – výluka), Rozpětí < 30 cm > 36 cm. (výluka). Otvory jednoho/obou uší obrácené dopředu (výluka),

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

Srst: méně pružná, řidší podsada, méně výrazné pesíky, měkčí (jemné pesíky), menší odchylky od předepsané délky.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady nebo pesíků (výluka), silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. 

strakáči – plášťová kresba (většinová souvislá pigmentace, která sahá co nejníže)
Kresba – hlava – Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: převážně zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílé lemování. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba – Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá (na břiše a pán konč. nejsou skvrnky vadou). Požaduje se oboustranná symetrie.

Přípustné vady

Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a dolní polovině. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Skvrny na prsou: 1-3. Asymetrie pláště, vyšší bílá barva podkladu. Chybějící zrcadlo.

Nepřípustné vady

Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Výrazně narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). 4 a více pigment. skvrn na prsou (výluka).


Pozice 6. 

Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
čistě bílá základní barva i v podsadě. Drápy bílé.

Přípustné vady:

Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.

Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.

Nepřípustné vady:

Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.

Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. – Péče a zdraví

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (2020, 2003, 1997)