Liptovský lysko (LL)

Slovenské národní plemeno šlechtěné od 90. let 20. století. Tým šlechtitelů vede Jozef Červeň z Vitálišovic v Liptovském Mikuláši. Cílem je vyšlechtit barevného králíka s bílou lysinkou. Ke šlechtění byli použiti zejména holandští a vídeňští divoce zbarvení.

Další informace:

Klub:

Odkazy

 

Barevné rázy

 A7 divoce zbarvený A19 činčilový
A9 železitý
A10 divoce modrý
A12 černý
A13 modrý
A14 havanovitý

 Zkratka:

LL+barevný ráz

Kresba:

Holandská

Standard plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,45 0,85 1,35 1,85 2,3 2,7 3,15 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva kresby, barva základu, podsady, očí a drápů, případně mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,24 kg
3,24 – 3,49 kg
3,50 – 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 3 kg > 4,25 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, široká hrudní i pánevní partie. Postoj: polovysoký. Končetiny hr: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Krk: silný, krátký, neznatelný. Hlava: krátká, silná, široká čelní a nosní partie, u samic jemnější. Uši: pevné, silný základ, u sebe, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, zaoblené konce, délka je 9 až 11 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná + mírné odchylky od stanoveného typu těla a hlavy. Končetiny: slabší. Uši: slabší + menší odchylky od stanovené délky. Zavalitost: slabší
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká a špičatá (výluka). Uši: < 8 > 12 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka: 2,5 – 3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, hrubší, méně pružná. Pesíky: měkké, méně výrazné. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady, téměř bez pesíků a velké odchylky od stanovené délky (výluka).
Pozice 5. – Kresba
Kresebný znak: bílá lysinka – klínovitě začíná u kořenů uší a probíhá ele a nose směrem k pyskům a tlamě. Ideální šířka je 1 – 3 cm ve středu lysinky. Ohraničení je ostré, okraje rovnoměrné bez zoubkování. Lysinka je bez zoubkování, symetrická.
Přípustné vady
Lysinka – mírné odchylky ve velikosti, souměrnosti, šířce, nepravidelná. Bílá skvrna na krku nevyčnívající navenek, pigmentovaný horní pysk na jedné straně.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Lysinka: nosní nebo čelní část chybí, < 5 mm, přerušená, viditelná bílá skvrna na krku, pigmentované oba horní pysky.

Pozice 6. – barva

Barva krycí srsti: odpovídá barevnému rázu. Drápy jsou vždy zbarvené.

Přípustné vady:

kresba lysinky: mírné jinobarevné odchylky od bílé barvy kresby a podsady.

Barva krycí srsti: ojedinělé bílé chloupky, vady odpovídající základu barvy krycí srsti, případně mezibarvy.

Nepřípustné vady

Výlukové vady:

Lysinka: výrazné odchylky od bílé barvy podsady nebo krycí srsti. Oko: jiná barva, modrý klínek. Silné promísení bílými chloupky, bílá skupina v barvě, bílý dráp. Vady odpovídající barvě barevného rázu.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2020, 2003)