Kuní velký (Kuv)

25

Kuní velký je naším národním plemenem. Vyšlechtil jej Martin Vrána ze Zborovice s cílem vyšlechtit masné plemeno kuního zbarvení. Plemeno bylo uznáno v roce 1980 v hnědém rázu, ke kterému později přibyl ráz modrý.

Klub: http://kchkmp.wz.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy a označení barvy:

  Genotyp Plemeno
B19 amaBB CC DD gg hnědý (Kuvh)
B20 amaBB CC dd gg modrý (kuvm)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a kuní znaky, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost <3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Hrudní a pánevní partie: širší. Postoj: polovysoký. Hlava: v čelní a nosní partii široká, u králic poněkud jemnější. Končetiny: hrudní – silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Krk: silný, krátký, neznatelný Uši: masité (pevné struktury se silným základem), lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka – 11 až 12.
Přípustné vady
Všeobecná + tělo: protáhlé, užší. Končetiny: Tenčí, delší. menší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: méně zmasilé s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Všeobecná + tělo: velmi protažené s nedostatečným osvalením (výluka). Hlava: úzká a špičatá (výluka). Uši: <9,5 a >13,5 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozložené výrazné pesíky. Délka: asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, hrubší menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků (výluka), velmi řídká a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka)

 

Pozice 5. – barva krycího chlupu, kuní znaky, barva očí a drápů
Zbarvení: typ akromelanismu
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: světle pastelově hnědá, na břiše, bocích a prsou jasně světlejší, uznán ve světlejším až středním odstínu.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: světle pastelově modrošedá i na břiše, na břiše, bocích a prsou jasně světlejší, uznán ve světlejším až středním odstínu.
Kuní znaky:
1) pás na hřbetě až k pírku široký 8-10 cm. Barva: tmavohnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází v barvu krycího chlupu bez ostrého ohraničení.
2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo.
Barva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité.
Přípustné vady
Vzhled: celkově tmavší. Kuní znaky: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Krycí chlup: světlejší a tmavší skvrny, našedlý, mírná skvrnitost, nestejnoměrnost. Ojedinělé bílé chloupky. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy, méně výrazná karmínová panenka (červený odlesk na oku)
Nepřípustné vady
Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován), zcela nevýrazná karmínová panenka (neklasifikován).
Výlukové vady:
Srst: silně promísená bílými chloupky. Barva: silná skvrnitost a nestejnoměrnosti, silný melír. Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat. Oči: jiná barva a dráp: bílý

 

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa – světlá, tmavé kuní znaky – tmavé.
Přípustné vady
Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu, světlejší podsada, světlejší proužek u kůže, náznak mezibarvy.
Nepřípustné vady
Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), čistě bílá, výrazná mezibarva (výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)