Kalifornský (Kal)

Byl vyšlechtěn v USA jako masné plemeno s kvalitní kožkou v roce 1932 Georgem S. Westem z Kalifornie zkřížením činčily, ruského králíka a novozélandského bílého. Poprvé byl vystaven roku 1928 a o deset let později byl uznán jako plemeno. Roku 1958 se dostali do Anglie.

Do ČR byl dovezen roku 1965 z Dánska. Mezi průkopníky chovu patří chovatelé A. Drlík a K. Fruj.

Jeho kresbě se říká také himalájská. Kresba však není tak výrazná jako u ruského. Právě narozená mláďata jsou celá bílá a teprve později se začínají vybarvovat. Není bez zajímavosti, že vyholíme-li v zimě kalifornskému králíkovi určité místo naroste na něm černá srst.

Hodí se velmi dobře pro výkrm, mláďata dosahují rychle jateční váhy, má jemnou kostru, jsou otužilí, odolní, plodní, králice jsou dobré matky. Kaliforňani jsou klidná, veselá a vyrovnaná zvířata. Přestože je to kresebné plemeno, velmi dobře hodí pro začátečníky. Je to plemeno, které se dá sehnat takřka na každé výstavě a není problém sestavit nepříbuzné páry.

Další informace Antonín Stehlík – Kalifornský králík ve třech barevných rázech, Chovatel 3/1995
Bohumil Horníček – Kalifornský králík, Chovatel 9/1995
Chovatel 5/1972
Klub chovatelů masných plemen – http://kchkmp.wz.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy a označení barvy ve standardu:

Genotyp Plemeno
B25 anaBB CC DD gg černý
B26 anaBB CC dd gg modrý
B27 anaBB cc DD gg havanovitý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby a drápů 20 bodů
6. Barva bílého základu, podsady a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

8
9
10
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg

hmotnost < 3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité s širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: silná, široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Hrudní končetiny: silné ze široka nasazené, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Uši jsou pevné, masité, dobře na koncích zaoblené, silný základ, lžičkovitě otevřené, délka 10,5 – 11,5. Krk: silný, krátký, neznatelný.
Přípustné vady
Tělo: užší, delší, menší odchylky. Končetiny: tenčí. Méně výrazná hlava, zvláště u samců. Tenčí uši s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Velmi úzké a dlouhé tělo, nedostatečné osvalení. Úzká, špičatá hlava. Uši <9,5 a >13,5 cm.
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická se stejnoměrnými lesklými pesíky. Délka krycího chlupu: asi 3 cm.
Přípustné vady
Řidší, méně pružná srst, měkčí a méně výrazný pesík. Menší odchylky od předepsané délky srsti.
Nepřípustné vady
Srst téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti (v obou případech výluka)
Pozice 5. – Kresba a barva kresby a drápů
Zbarvení: akromelanismus.
Kresba hlavy: maska a zbarvení uší.
Maska kryje nosní krajinu, má mít oválný, co nejpravidelnější tvar po stranách ohraničena horní čelistí a do výšky spodním okrajem očí. Může lehce zasahovat spodní pysk.  Kresba uší: u kořene ostře ohraničená.
Kresba těla: pírko, spodní části končetin
Končetiny: zbarveny k loketnímu resp. patnímu kloubu. Pírko: zbarvené celé. Kresba končetin: ostře ohraničená.
Barva kresby:
černá, nebo modrá, nebo havanovitá, sytá, ostře ohraničená
Barva drápů je rohovitá.
Přípustné vady
Méně ostré ohraničení kresby, masky. Světlejší barva kresby, našedlé nebo bílé chloupky v kresbě. Mírný rez na barvě kresby. Světlejší barva drápů. mírný melír. Výše zasahující barva kresby na končetinách, vyšší nebo širší maska.
Nepřípustné vady
Výlukové vady
Zcela nevýrazná kresba. Bílé skvrny a skupiny v kresbě. Bílý dráp. Zcela nevýrazný kresebný znak, maska vystupující nad oči, maska zasahující celý spodní pysk, výrazné odchylky od barvy kresby.
Pozice 6. – Barva bílého základu a očí
Barva krycího chlupu i podsada je čistě bílá bez jinobarevného nádechu. Barva očí je růžová s karmínovou panenkou.
Přípustné vady
Nažloutlá barva bílého základu, náznak očních kroužků. Malá pigmentová skvrna na spodní partii krčního zářezu nebo na laloku. Pigmentované skvrnky na mléčných bradavkách a u pohlaví. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a podsady.
Nepřípustné vady
Neklasifikace:
Sazovitý závoj. Pigmentované skvrny jinde než po jedné na krčním zářezu nebo laloku, pigmentované, výrazné a úplné oční kroužky
Výlukové vady
Jiná barva očí (výluka). barevná skvrna v bílém základu (mimo povolená místa)

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)