Japonský (J)

Byl vyšlechtěn ve Francii. Předkové japonského se náhodou objevili v parku, kdy byla chována různá plemena, mezi nimi i holandští. Po prošlechtění a standardizaci byla tato zvířata vystavena v Paříži roku 1887. První vystavovaní králíci měli údajně sazovitou čerň a špinavě žluté, šedé a šedobílé skvrny. Na světovou výstavu o dva roky později byl králík přihlášen pod jménem „japonský“. Později začalo sjednocování jeho standardu. Chvíli trvalo, než se chovatelé dohodli, zda se jim více líbí tělo obepnuté celými pruhy černé barvy, nebo zvířata s každou polovinou těla jinak zbarvenou. Nakonec se názor chovatelů sjednotil v tom, že působivější je každá strana jinak zbarvená.

Králíci s japonskou kresbou a bílým podkladem vznikli v Anglii ve 40. letech 20. století pod názvem Magpie (stračí).

U nás se chová od roku 1902. U nás se mu říkalo též slavonský králík, protože někteří naši králíkáři za zemi původu považovali Slavonskou vysočinu v Chorvatsku. Na výstavě roku 1905 se jako novinka prodávali za cenu stejnou jako belgičtí obři.

Více informací:Antonín Sekanina – O chovu japonských králíků, Chovatel 3/1990

Klub chovatelů japonských
http://www.kralikjaponsky.unas.cz/

Standard plemene

Genotyp a označení barvy ve standardu:

 B29 černožlutý B33 černobílý
B30 modrožlutý B34 modrobílý
B31 havanovitě žlutý B35 havanovitě bílý
B32 marburskožlutý B36 marburskobílý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,8 2,0 2,5 2,9 3,5 3,75

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva kresby, podsady, očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice
5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,25 – 3,49 kg
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost  < 3,25 > 4,50 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, široké. Postoj: polovysoký. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Hlava: samci – široká v čele i nose, samice – poněkud jemnější. Krk: mírně znatelný. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, u sebe, dobře osrstěné, na koncích dobře zaoblené, délka 11 – 13 cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: tenčí, menší odchylky od stanovené délky, končetiny: tenčí, zavalitost: menší.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: příliš úzké, velmi protažené (výluka). Hlava: úzká, špičatá, velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Uši: <10 > 14 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 – 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, hrubší, méně pružná, delší, méně výrazné pesíky. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).
Pozice 5. – Kresba
Kresba: pravidelná, střídavá s pruhy
Základní barva: žlutá (bílá), druhá barva dle výchozího plemene.
Hlava, uši, prsa, hrudní končetiny: střídavá kresba (levé ucho, levá polovina prsou, levá hrudní končetina + pravá polovina hlavy, případně opačně – stejná barva).
Dělící linie – prochází středem čelní a nosní partie a pokračuje dolů středem prsou
Trup:
střídání barevných polí nebo pruhů, na každé straně najdeme alespoň čtyři.
Rozhraní barev: rovné, přesné, výrazně odlišené, na břiše, spodině pírka, vnitřních stranách končetin, je méně výrazné
Není vadou: hlava, prsa a hrudní končetiny jsou střídavě zbarvené, uši mramorované.
Tři pruhy na jedné straně a čtyři a více na druhé.
Přípustné vady
Skvrnité uši (bez střídavé hlavy, prsou, h.konč), hlava, prsa, hrudní končetiny, barevné skvrny místo pruhů, stejnobarevné pruhy po celém obvodu trupu, přechod mimo dělící linii
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
jednobarevná hlava, uši
Neklasifikován
méně než tři pole na každém boku
Pozice 6. – Barva
Jde o kombinaci dvou barev
Základní barva: výrazné, čisté, bez ojedinělých jinobarevných chloupků či mramorování, u žluté japonské barvy je požadavek na tmavší odstín (oranžová).
Není vadou: projev divokých znaků na spodině pírka, břiše, vnitřních stranách končetin
Drápy: rohovité
Přípustné vady
Barvy: méně výrazné nebo smyté s ojedinělými bílými chloupky, ojedinělé jinobarevné chloupky, větší prolínání barev, čistě bílé skvrny na spodině pírka, břiše a vnitřních stranách končetin (žlutá barva).
Nepřípustné vady
Výlukové vady
Silné promísení barvy jinobarevnými chloupky, bílé skupiny mimo břicho, pírko a vnitřní stranu končetin (žlutá barva), silné promísení barvy připomínající rhönského králíka u (bílá barva)
Oči: Jiná barva
Dráp: bílý

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003, 1997)