Hototský bílý (Hb)

Hototský je francouzské plemeno vyšlechtěné Eugenií Bernardovou. Své plemeno nazvala po vesnici Hotot en Auge, kde žila. Cílem bylo vyšlechtit králíka s hnědýma očima, nicméně králíkům kolem očí stále zůstávaly černé kroužky.  První králíci byli vystavováni roku 1912 a uznáni 1922. K šlechtění byla využita plemena: belgický obr, vídeňský bílý a německý obrovitý strakáč.

Další informacePavel Klimek – Hototský bílý, Chovatel 1/1995
Klub chovatelů českého albína a hototského bílého
Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 604 838 235
e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz

 

Odkazy

Standard plemene

Genotypy a číslo barvy v novém standardu:
kombinovaná anglická a holandská strakatost (C6) + číslo barvy
C6, A12 – AA BB CC DD gg Kk ss – černá
C6, A13 – AA BB CC dd gg Kk ss – modrá
C6, A14 – AA BB cc DD gg Kk ss – havanovitá

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,2 1,8 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. kresba a barva kresby 20 bodů
6. Barva bílého podkladu, podsady, očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost: <3,50 >5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité až mírně protažené, harmonicky vyvážené. hrudní a pánevní partie: mírně protažená. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené Postoj: polovysoký. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u králic jemnější. Uši: dobře zmasilé, pevné, silný základ, u sebe, zaoblený konec, lžičkovitě otevřené, délka je 12 až 13.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu, slabší zavalitost. Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, slabší struktura.
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: vysloveně protáhlé úzké (výluka). Hlava: úzká a špičatá (výluka). Uši: <10 > 14 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pesíky: stejnoměrně rozložené, výrazné, elastické . Délka krycího chlupu je asi 3 – 3,5 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nevýrazné, měkké.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka), příliš měkká, téměř bez pesíků (výluka).
Pozice 5. – Kresba a barva kresby
Oční kroužek: asi 3-5 mm široký. Stejnoměrně, symetricky lemuje oči přímo u víček. Oční víčka: úzký proužek v masové barvě (růžová).
Přípustné vady:
Oční kroužek: poněkud nestejnoměrný, širší, užší, širší proužek masové barvy víček.
Nepřípustné vady
Oční kroužky: f > 6 mm, f < 3 mm (výluka), chybějící nebo přerušený (výluka), bílá skvrnka v očním kroužku (výluka), vysloveně bílé okraje očních víček (výluka).
Barva:

 

Pozice 6. – Barva bílého základu, podsady, drápů a očí
Barva bílého základu a podsady: čistě bílá s dobrým leskem. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém těle.
Oči:
černý – tmavě hnědé
modrý – šedomodré
havanovitý: tmavě hnědá, zornice černá s mírně světélkujícím odleskem
Drápy: bílé.
Přípustné vady:
Barva základu: . Nažloutlý nebo našedlý nádech, mírné znečištění v krycím chlupu a podsadě, ojedinělé tmavé chloupky nebo malé skvrnky na hlavě a uších.
Oči: mírné odchylky od požadované barvy, u modrého rázu zejména nahnědlé oči.
Drápy: bílé.
Nepřípustné vady:
Výrazné odchylky od čistě bílé barvy srsti a podsady,
Skvrnky: na těle (jakékoliv velikosti), hlavě a uších o f > 5 mm (výluka).
Oči: jiná barva, klínek (výluka). Dráp: pigmentovaný.

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

 

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)