Holíčský modrý (Hm)

Plemeno králíků ze Slovenska. Vyšlechtil jej p. Vanek a uznán byl roku 1972.

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A13   AA BB CC dd gg hh

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,21,72,22,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2 kg > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Hrudní a pánevní partie: široká. Hlava: krátká, pěkně zaoblená a široká v čelní partii, u samic jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, u sebe a na koncích zaoblené. Délka 9 – 10 cm. Postoj: polovysoký. H. končetiny: silné vzpřímené, zeširoka postavené.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: užší hrudní partie a celkově užší. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: tenčí, menší odchylky od stanovené délky a struktury. Končetiny: slabší.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: mimořádně úzké a dlouhé s velmi pzkou hrudní partií (výluka). Hlava: velmi úzká a dlouhá (výluka) Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, nepříliš hrubé, stejnoměrné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, méně pružná, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkké a méně výrazné

Nepřípustné vady

 Srst: téměř bez podsady a pesíků (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: světle ocelově modrošedá. Stejnoměrná, bez tmavších skvrn po celém těle, lesklá. Břicho: matnější. Oči: šedomodré (s tmavomodrou panenkou). Drápy: rohovité

Přípustné vady

Stejnoměrnost: slabší, mírná skvrnitost, melír. Vzhled: tmavší, světlejší, nahnědlá na a pod krycím chlupem. Ojedinělé bílé chloupky. Slabší rez. Vousy: světlejší. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy (pozor na nahnědlé oči, mohou být). Drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Nepřípustné vady

Barva krycího chlupu: velmi tmavá, velmi nahnědlá, silně skvrnitá a nestejnoměrná, silný melír (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky (výluka), skupina bílých chloupků (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: odpovídá barvě krycího chlupu – modrošedá, u kůže nepatrně světlejší.

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, zřetelně světlejší, než je barva krycího chlupu, mírně nahnědlá, širší světlý proužek u kůže.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), téměř bílá nebo bílá (výluka), bílá u kůže (výluka), výrazná světlá mezibarva (výluka), jiná barva (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)