Holandský (Ho)


59

Holandský je jedním z nejstarších plemen. Vyšlechtěn byl v Anglii, ale jeho předci pocházeli z Holandska a Belgie, kde se chovali pod názvem Brabander. Roku 1879 byl v Anglii založen klub jeho chovatelů a o tři roky později se udály první exporty do dalších zemí Evropy.

Jako staré plemeno stál holanďan u vzniku mnoha dalších plemen. Kožešina se používala na imitaci skunka. Byl jedním z prvních plemen chovaných v Čechách.

Klub chovatelů holandských
http://www.holandsky-kralik.wz.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:

Genotypplemeno
C5, A12 AA BB CC DD gg ssčerný (Hoč)
C5, A13 AA BB CC dd gg ssmodrý (Hom)
C5, A17 AA BB CC DD GG ssdivoce zbarvený (Hodiv)
C5, A1 AA bb CC DD gg ssmadagaskarový – durynský (Hodu)
C5, A17 AA bb CC DD GG yy ssžlutý (Hož)
C5, A AA bb CC DD GG yy ssčervený (Hočerv)
C5, A8 AA BB CC DD GG yy ssdivoce ohnivý (Hodivo)
C5, A14 AA BB cc DD gg sshavanovitý (Hohav)
C5, B29 AA bjbj CC DD gg ssjaponský (Hoj)
C5, B30 AA bjbj CC dd gg ssjaponský modrý (Hojm)
C5, B31 AA bjbj cc DD gg ssjaponský havanovitý (Hojhav)
C5, B32 AA bjbj cc dd gg ssjaponský marburský (Hojma)
C5, A15 AA BB cc dd gg ssmarburský (Homa)
C5, A20 achiachi BB CC DD GG ssčinčilový (Hoči)
C5, A20 achiachi BB CC DD gg ssčinčilový modrý (Hočim)
C5, A9 AA BeB CC DD GG ssželezitý (Hožel)
C5, B2 AA bb CC dd gg ssželvovinový – isabella (Hoželv)
C5, A10 AA BB CC dd GG ssdivoce modrý (Hodivm)
C5, A6 AA BB cc dd GG ssrys (Horys)
C5, A11 AA BB cc DD GG ssdivoce havanovitý (Hodivhav)
C5, B4 AA bb cc dd gg ssluštič (Hočl)
C5, B6 AA bb CC dd GG sspastelový (Hopa)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,21,62,12,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Kresba20 bodů
6.Barva bílého základu, očí, drápů a kresby10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,0 > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar

viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, válcovité. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u králic je jemnější. Postoj: polovysoký. H. končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Krk: krátký, silný, neznatelný. Uši: masité, pevné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, u sebe, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: poněkud protažený typ + užší hrudní partie. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: <8 a > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrně rozložené, jen o málo převyšují krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: delší.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš tvrdé a dlouhé (výluka)

Pozice 5. – Kresba
Kresba hlavylícní kresba – Uši: celé zbarvené. Rozděluje se nad čelem u kořene uší ostrou špisí a táhne se symetricky po obou stranách hlavy oválovitě kolem očí. Ohrnaičení se nesmí dotýkat: očí, vousů, tlamy.
Kresba tělaPrstenec – středem trupu po celém obvodu těla probíhat ostré ohraničení zadní pigmentované části zvířete. Prstenec: úplný u všech rázů s výjimkou: rázu světle a středně divokého a rázu činčilového u kterých je celé břicho v krycím chlupu bílé, ale prstenec musí pokračovat v podsadě, u žlutého rázu je přerušení přípustné na břiše – Přednost – žlutá nebo krémová barva podsady zadní části břicha. 

Kresba pánevních končetin: Manžeta: Na pánevních končetinách je pigmentovaná část ostře ohraničená ve středu nártu – tvoří bílou přední část nárstu s prsty (manžetu).
U divoce havanovitých je prstenec na břiše v bílé barvě krycího chlupu, avšak pokračuje v modré barvě podsady.

Přípustné vady

Lícní kresba: méně symetrická, zasahující poněkud níže až do kořenů vousů, záhyby v lícní kresbě. Lysinka: příliš široká nebo úzká. Kresba v zátylku: méně ostré ohraničení. Prstenec: poněkud křivý se záhyby kdekoliv na obvodu, mírně posunutý mimo střed trupu (dopředu nebo dozadu), šikmý. Manžeta: křivě ohraničená, mírně posunutá mimo střed nártu, šikmá.

Méně ostré oznaničení kresby v zátylku – copánek.

Nepřípustné vady

Bílá lysinka: probíhá mezi ušima a spojuje se v zátylku s bílou částí trupu (výluka). Lícní kreba: dotýká se ohraničením očí nebo koutků tlamy (výluka).

Prstenec: záhyby větší než tři cm kdekoliv na obvodu (výluka), situovaný zcela mimo střed trupu (výluka), přerušený v krycí barvě s výjimkou činčilového, divokého a žlutého (výluka), přerušený v podsadě s výjimkou žlutého (výluka).

Pigmentovaná část pánevní končetiny zasahující až k prstů (výluka). Manžeta. zasahující až k patě (výluka), chybí (výluka).

Pozice 6. – Barva bílého základu a kresby
Barva drápů a bílého základu je vždy čistě bílá.Barva kresby odpovídá barevnému rázu. Požadavky na barvu kresby vč. její podsady, ev. mezibarvy, vychází ze standardu základní barvy.

Přípustné vady

Barva bílého základu: mírné barvené odchylky, oj. bílé chlupy v kresbě (zejména lem uší), méně výrazná barva kresby, dále dle standardu příslušné barvy, příp. mezibarvy.

Nepřípustné vady

Barva bílého základu: výrazné odchylky (výluka), jiná barva očí (modrý klínek) – výluka. Dráp: zbarvený (výluka). Bílá skupina v kresbě (výluka). Barevná spkupina v bílé barvě (výluka). Silné promísení kresby bílými chloupky (výluka). Dále dle standardu příslušné barvy příp. mezibarvy.

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)