Hermelín (He)

Udává se, že první králík byl poprvé vystaven na výstavě roku 1884 v anglickém Hullu, pod názvem „polský králík“ (polský – podle toho, že koncem 19. století se v polském Lešnu soustředil obchod s bílými kožkami přistřiženými na imitaci hermelína). Tvrdí se, že jej vyšlechtili Angličané Meynell a Hedworth křížením nejmenších albinotických jedinců králíků domácích, stříbřitých, holandských a divokých.
Jiní autoři však tvrdí, že ani křížením nejmenších králíků nelze dosáhnout tak malých jedinců a přiklánějí se ke vzniku mutací. Poukazuje se také na to, že se objevili krátce po té, co roku 1861 začali obchodovat s Pekingem, kde se choval malý čínský bílý králík: pai-ju-man.
V 90. letech 19. století byli dovezeni do Německa. I tam je ze začátku nazývali polskými. V průměru vážili cca 2 kg. Němci jej šlechtili soustavnou plemenitbou nedospělých zvířat a přísným výběrem co nejmenších zvířat,

Svůj dnešní název hermelín dostali roku 1905, podle sněhobílé husté a krátké srsti připomínající hranostaje (pravý hermelín).

V Čechách byli první hermelíni vystavováni v roce 1904 ve Cvikově německými králíkáři. První čeké odchovy se objevily v letech 1908 – 1909. Jedním z prvních chovatelů byl prof. dr. V. Bouchal.

Hermelín modrooký byl vyšlechtěn v Sasku za použití hermelínů červenookých a vídeňských bílých modrookých.. Poprvé byl vystavován roku 1919 v Lipsku

Více informací: Hubert Dufek – Hermelín červenooký, Chovatel 9/1993
Klub chovatelů zakrslých králíků

Standard plemene:

Genotyp:

A1 aa —-červenooký (Heč)
A2 AA —- xx      modrooký (Hem)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,20,40,60,70,91,1

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Hlava, uši20 bodů
6.Barva, podsada10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

0,9 – 0,99 kg1,0 – 1,35 kg1,36 – 1,50 kg
9 bodů10 bodů9 bodů
Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 0,9 > 1,50 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
Všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
Tělo: krátké, výrazně zavalité, silná kostra, široké po celé délce. Končetiny: krátší a zakrslému typu přiměřeně silné, působí silně. Postoj: polovysoký. Krk: je neznatelný.

Přípustné vady

 Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Postoj: nízký.

Nepřípustné vady

Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, pesíky výrazné, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Přípustné vady

Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Nepřípustné vady

 Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. – Hlava: v poměru k malému tělu poměrně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Uši: mají mít délku nejvýše 5 – 6 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené.

Přípustné vady

Užší hlava, mírné odchylky typu. Uši: zeširoka nasazené, menší odchylky typu.

Nepřípustné vady

 Dlouhá, špičatá a úzká hlava (výluka). Uši < 4 > 7 cm (výluka).

Pozice 6. – Barva krycího chlupu, očí, drápů a podsady
Barva krycího chlupu: na celém těle čistě bílá, bez barevného nádechu, rozkládá se stejnoměrně po celém těle, včetně hlavy a uší. Lesklé, jemné, nepříliš dlouhé pesíky dávají krycímu chlupu stříbřitý nádech. Barva očí: u Heč je růžová s karmínovou panenkou, u Hem světle modrá s tmavší panenkou. Drápy: bílé.
barva podsady
Podsada: shoduje se s barvou krycího chlupu (bílá), bez stříbřitého lesku.

Přípustné vady

Krycí chlup: mírně nažloutlý nádech. Srst: bez lesku, mírně znečistěná. Šedý nádech hlavy, krku a podskrání. Mírné odstínové odchylky od stanovené barvy očí.
Podsada: mírně nažloutlý nádech, mírně znečištěná.

Nepřípustné vady

Krycí chlup: silně žlutý nádech (výluka). Srst: promísená jinobarevnými chloupky (výluka). Jiná barva očí (výluka)
Podsada: vysloveně žlutý nádech (výluka), silně znečištěná (neklasifikován), namodralá (výluka)

– výrazné odchylky barvy (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část