Havanský (Ha)

Pochází z Holandska. V městečku Ingen se chovateli králíků Hondersovi narodili z nečistokrevných králíků hnědí, bíle skvrnití králíci. Díky křížení s ruskými a zpětnému křížení s hnědým králíkem se plemeno ustálilo. Poprvé byli vystaveni na výstavě v Paříži roku 1902. Díky lesku v očích byl původně nazván „Ingenské ohňoočko“. Později byl nazván bever a nakonec dostal jméno havana. Ve stejné době byly havany vyšlechtěny též ve Francii.
U nás byl poprvé vystavován roku 1908 pí Absengrovou z Košíř. Říkalo se mu bobří nebo doutníkový podle barvy srsti. Zvláštní barva srsti se českým chovatelům zalíbila a králíci se záhy rozšířili. Nezávisle na ostatních se králíci tohoto zbarvení objevili i v chovu Jindřicha Šandy v roce 1912. J. Šanda zkřížil 0,1 ruského s 1,0 Aljaškou za účelem prošlechtění ruského. Ve vrhu se objevili hnědí králíci, které se rozhodl ustálit jako plemeno. O rok později si dovezla p. Absengrová z Lipska kralíky havanské, kteří se s králíky př. Šandy shodovali. V roce 1965 byli mezi čtyřiceti chovanými plemeny na 9.-10. místě co do rozšíření.
V současnosti toto plemeno příliš rozšířeno není. Hodí se i pro začátečníky.
Klub chovatelů Aljašky+havanského+durynského+bílopesíkatého
www.klub-alhadubi.estranky.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A14 –  AA BB cc DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.
kg0,51,01,51,92,42,753,03,25

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů a stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,75 – 2,99 kg3,00 – 3,24 kg3,25 – 4,00 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Přípustné vady

viz. Stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,75 > 4,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: výrazně zavalité, válcovité. Hrudní a pánevní partie: široká. Krk: silný, neznatelný, velmi krátký. Hlava: zejména u samců, široká čelní a nosní partie, dobře klenutá, kulatá, u samic jemnější. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: masité, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, u sebe, silné u kořene, délka 10 – 12 cm.

Přípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: poněkud protažené. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury. Končetiny: slabší.

Nepřípustné vady

Všeobecná č. + Typ: příliš protažený (výluka). Hlava: značné odchylky od stanoveného typu (výluka). Uši < 9 > 13 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: méně elastické.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka). Pesíky: příliš měkké nebo vysloveně tvrdé (výluka).

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité.

Přípustné vady

Barva krycího chlupu: mírné odchylky, mírná šeď, matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

Nepřípustné vady

Krycí chlup: silně šedě melírovaný (výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva kryc. chlupu (výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

Přípustné vady

Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší širší proužek u kůže.

Nepřípustné vady

Podsada: velmi světlá až bělavá (výluka), širší bílý proužek u kůže (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)