Francouzský stříbřitý (Fs)

Nejstarší zmínky pochází ze 17. století. K nám byl dovezen v roce 1912 a chován do roku 1982.

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,24 kg
4,25 – 4,49 kg
4,50 – 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 4,00 kg > 5,50 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, až lehce protažené, rovnoměrné. Hlava: silná, mírně protažená, u králic poněkud jemnější, ale ne špičatá. Postoj: polovysoký.  Krk: mírně protažený. Končetiny: zeširoka postavené, silné, vzpřímené. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, zaoblené konce. Délka je 13 až 14,5 cm.
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo: mírné odchylky od typu a tvaru. Končetiny: jemnější, kratší. Hlava: mírné odchylky od stanoveného typu. Uši: méně zmasilé, menší odchylky od stanovené délky, slabší struktura.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé, krátké, (výluka). Hlava: úzká a dlouhá, výrazně robustní, kulatá (výluka). Uši < 12 cm > 15,5 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá, pružná, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná nebo hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka)
Pozice 5. – stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost, barva očí a drápů
Celkový dojem: světle stříbřitý, namodralý nádech, pesíky: černé, zesílené, lesklé, výrazné, přečnívají nad krycí chlup asi o 1 cm a vytvářejí pesíkování. Stříbřitost, pesíkování: Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu. Uši, oční kroužky, končetiny, motýlek jsou znatelně tmavší, avšak prostříbřené. Břicho: matnější. Oči: tmavě hnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.
Přípustné vady:
Stříbřitost: tmavší na těle, vločkovitá nebo skvrnitá. Extremity: téměř černé, nevýrazný kontrast se stříbřitostí těla. Menší odchylky v předepsané barvě drápů a očí.
Nepřípustné vady:
Stříbřitost: vysloveně tmavá nebo světlá (výluka), silně skvrnitá (výluka).  Skupina bílých chloupků. Extremity: vysloveně černé bez stříbřitosti (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: sytě tmavomodrá, u kůže světlejší, avšak modrá.
Přípustné vady:
Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky.
Nepřípustné vady:
Podsada: velmi světle modrošedá až bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020)