Francouzský beran strakáč (FBstr)

(3b)

Francouzský beran vznikl zkřížením anglického berana se stájovým králíkem ve Francii roku 1863. Strakaté berany vyšlechtili němečtí chovatelé zkřížením se svými strakatými králíky.

Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 163  Žalany

Odkazy

Standard plemene

Dle Vzorníku 2020 jsou uznáni v rázech:
A7  divoce zbarvený A18  červený
A8 divoce zbarvený ohnivý A19 činčilový
A9  železitý A20 činčilový modrý
A10 divoce modrý B1 durynský
A11 divoce havanovitý B2 izabelový
A12 černý B4 luštič
A13 modrý B5 zemplínský
A14 havanovitý B6 pastelový
A15 marburský C4 tříbarevný černožlutý
A16 rys C4 tříbarevný modrožlutý
A17 žlutý C4 tříbarevný havanovitěžlutý
C4 tříbarevný marburskožlutý


Zkratky:
 FB a následuje zkratka barevného rázu + str.

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozího plemene 20 bodů
6. Dle výchozího plemene 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

5,00 – 5,24 kg
5,25 – 5,49 kg
5,50 – 9,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Přípustné vady
Viz. stupnice hmotnosti
Nepřípustné vady
Hmotnost < 5,00 kg > 9,00 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, široké, masivní i hrud. partii. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá. Končetiny: krátké, silné. Oči: výrazné, mírně vystouplé. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, obráceny k hlavě. bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí 40 – 45 cm měřeno přes hlavu. Pohyb nemá být plazivý.
Přípustné vady
Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: méně výrazně klabonosá. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající, Ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Korunky: slabší. Závěs: méně uzavřená podkova. Končetiny: delší a slabší.
Nepřípustné vady
Všobecná č. + Tělo: velmi úzká, zúžená hrudní partie. Typ: velmi protažený. Uši:  otvor jednoho ucha (obou) otočený dopředu. rozpětí – < 35 cm >46 cm. Pohyb: výrazně plazivý (vždy výluka)
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3,5 – 4 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší podsada, méně pružná, měkčí či hrubší, menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady (výluka), příliš měkká, příliš hrubá, silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

 

Pozice 5. – Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba
strakáči – kresba plášťová
Kresba hlavy – Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba – plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.
Přípustné vady:
Strakáči
Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a spodní straně. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Černé skvrny na prsou a hrud. konč. Asymetrie pláště. Chybějící zrcadlo.
Nepřípustné vady:
Strakáči
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

 

Pozice 6. – Barva podsady, příp. mezibarva, u strakáčů barva
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
čistě bílá základní barva i barva kresby dle barevného rázu.
Přípustné vady
Strakáči
Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu. Drápy: Jeden nebo více pigmentovaných
Nepřípustné vady
Strakáči
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

 

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice

viz. všeobecná část


Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (2020, 2003, 1997)