Durynský (Du)

Byli vyšlechtěni na počátku 20. stol křížením králíků ruských, stříbřitých a belgických obrů v Duryňsku (Německo) ve vesnici Waldhausen, ležící na hranicích s ČR. Králíky vyšlechtil učitel David Gärtner a nazval je „kamzičí“. Jako plemeno byli uznáni roku 1907. Encyklopedie králíků uvádí, že byl vyšlechtěn ve Walterhasenu křížením německých obrovitých strakáčů, ruských a stříbřitých a později přidáním belgického obra.

První chovatelkou durynských u nás byla pí Absengrová. Poprvé byl durynský (ještě pod názvem kamzičí) vystavován v Praze roku 1908. U nás byl vyšlechtěn poděbradský dančí, který se durynskému podobal.

Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
http://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
B1 –  AA bb CC DD gg + kamzičí znaky         madagaskar + kamzičí znaky

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.
kg0,51,01,52,02,52,93,23,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, kamzičí znaky20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,24 kg3,25 – 3,49 kg3,50 – 4,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

<3 kg >4,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část

Tělo: zavalité, válcovité. Krk: krátký. Hlava: krátká a široká u králic poněkud jemnější. Končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené hrudní. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, u sebe, silný základ, dobře osrstěné, délka je 10 až 12 cm. Postoj: polovysoký

Přípustné vady

Všeobecná část + Tělo a hlava: mírné odchylky od typu. Zavalitost: Slabší. Končetiny: tenčí. Uši: slabší, mírné odchylky od délky.

Nepřípustné vady

Všeobecná část + Tělo: výrazně dlouhé a úzké. Hlava: výrazně úzká a špičatá. Uši: < 9 > 13 cm.

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: výrazné, elastické. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + Srst: řidší, hrubší, méně pružná. Pesíky: měkké a méně výrazné. Délka: Ménší odchylky.

Nepřípustné vady

Všeobecná + Srst: téměr bez podsady nebo pesíků, jiná déllka (výluka)

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, kamzičí znaky
Barva krycího chlupu: lesklá, žlutohnědá až žlutočervená, co nejoranžovější odstín. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé. Drápy: rohovité.

Přípustné vady

Barva krycího chlupu: mírný melír, skvrnitá, neucelená světlá, bledá, nevýrazně se projevující, bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje, celkový poněkud tmavý dojem, ojedinělé bílé chloupky. Kamzicí znaky: slabší, méně výrazné vez intenzivního sazovitého zbarvení. Poněkud tmavší hlava jako celek. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

Nepřípustné vady

Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka), připomínající izabelu. Výrazný závoj, téměř černá až černá barva hlavy. Skvrnitost: silná, nestejnoměrná barva. Bílý koneček pírka (výluka). bílá spodina pírka (výluka). Kamzicí znak: chybějící (výluka). Hlava: úplně tmavá až černá (výluka). Jiná barva očí (výluka). Dráp: bílý (výluka)

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: výrazně žlutočervená, bez jakéhokoliv odsazení má zabíhat až ke kůži, na místech kamzičích znaků: krémová + lehce nažloutlá.

Přípustné vady

Podsada: barevně matná, zónovitě odsazená, ojedinělé bílé chloupky, velmi světle našedlá nebo slabě namodralá v místech intenzivních kamzičích znaků, světlejší úzký proužek u kůže.

Nepřípustné vady

Podsada: modrá na místech kamzicích znaků (výluka), bílý proužek u kůže (výluka), namodralá na hřbetě a místech bez kamzičích znaků (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)