Činčila velká modrá (Čvm)

Je původním českým plemenem králíků, které vyšlechtil Josef Simandl. Plemeno bylo uznáno v roce 2006.

Klub chovatelů činčily velké
http://www.klubcv.wz.cz

Standard plemene

Genotypy:
A20 – achiachi BB CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 20 bodů
5. Barva krycího chlupu a stínování, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,24 kg 4,25 – 4,49 kg 4,50 – 5,50 kg
8 bodů 9 bodů 10 bodů

Nepřípustné vady:

hmotnost < 4,00 kg > 5,50 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, mohutné, válcovité, široká hruď na silných končetinách. Hlava: široká v čele i nose, silná, mírně klabonosá, zejména u samců výrazná, u samic jemnější. Uši: u sebe, masité, dobře osrstěné, zaoblené konce, lžičkovitě otevřené. Délka 13 – 14,5 cm.

Přípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: mírné odchylky. Hlava: mírné odchylky. Zavalitost: slabší  Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Nepřípustné vady

Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: výrazně úzká a špičatá (výluka). Uši < 12 cm > 15,5 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná, výrazné, stejnoměrné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, méně pružná, měkčí pesík, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

 

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, stínování, barva očí a drápů
Krycí barva: leská, namodrale šedá s namodralým nádechem a modrými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou, končetin a hlavy. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký tmavě modrý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu modré, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až lehce šedobílé, malý zátylkový klín. Uši: modře lemované. Oči: šedomodré, nahnědlý nádech duhovky předností. Drápy: rohovité.

Přípustné vady

Barva krycí srsti: mírné odchylky. Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: modré lemování uší, rez. Nahnědlý či načernalý nádech, míná skvrnitost. Pírko: méně výrazné světlé pesíky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Nepřípustné vady

Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), silné promísení bílými chlupy, zcela modré pírko (výluka), zcela nažloutlá či nahnědlá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Zcela chybějící divoký znak vč. lemování uší (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Oči: Jiná barva očí (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady a mezibarva
Barva podsady: sytě šedomodrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 5-7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.
Přípustné vady
Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohraničení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.
Nepřípustné vady
Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (výluka). Podsada: šedobílá na těle, bílá na břiše (vždy výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

 

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020)