Činčila velká (Čv)

Byla vyšlechtěna z činčily malé německými a anglickými králíkáři. Jméno činčily dostaly podle zbarvení, které připomínalo činčilu. V Anglii vyšlechtil činčilu velkou v první polovině 20. let Chris Wren a jako základ použil malou činčilu, kterou skřížil s belgickým obrem. V Německu ji vyšlechtili Offenbach, Grüny a Geyer z Ilmenau, zkřížením albínů s divokými králíky a v americký chovatel Edvard H. Stahl z Missoury použil činčily malé, novozélandské bílé a belgické obry.

Činčila velká se u nás nazývala činčila giganta. Činčila velká vznikla u nás nezávisle na zbytku Evropy. Protože byl v Československu velký zájem o kožešinu ve zbarvení činčily, začali ji chovatelé křížit s belgickým obrem žlutě zbarveným. Tato zvířata však byla žlutší než původní činčily a také měla horší „housenkování“. Proto byla činčila rozdělena na dvě plemena, činčilu a činčilu gigantu (čig). K prošlechtění činčily došlo po založení klubu v roce 1963.

Informace: Jiří Chlumský – Činčila velká a klub chovatelů, Chovatel 5/1991
Karel Stuchlík, Jiří Chlumský – Typizace činčil velkých, Chovatel 2/1993
Jan Dvořák st. – Ke kvalitě činčily velké, Chovatel 2/1998

Klub chovatelů činčily velké
http://www.klubcv.wz.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
A19 – achiachi BB CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 20 bodů
5. Barva krycího chlupu a stínování, barva očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

4,00 – 4,24 kg
4,25 – 4,49 kg
4,50 – 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost < 4,00 kg > 5,50 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, mohutné, válcovité, široká hruď na silných končetinách. Hlava: široká v čele i nose, silná, mírně klabonosá, zejména u samců výrazná, u samic jemnější. Uši: u sebe, masité, dobře osrstěné, zaoblené konce, lžičkovitě otevřené. Délka 13 – 14,5 cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: mírné odchylky. Hlava: mírné odchylky. Zavalitost: slabší  Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: výrazně úzká a špičatá (výluka). Uši < 12 cm > 15,5 cm (výluka).

 

Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná, výrazné, stejnoměrné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, méně pružná, měkčí pesík, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

 

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, stínování, barva očí a drápů
Krycí barva: leská, popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou, končetin a hlavy. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až lehce šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.
Přípustné vady
Barva krycí srsti: mírné odchylky. Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech, míná skvrnitost. Pírko: méně výrazné světlé pesíky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.
Nepřípustné vady
Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), silné promísení bílými chlupy, zcela černé pírko (výluka), zcela nažloutlá či nahnědlá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Zcela chybějící divoký znak vč. lemování uší (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Oči: Jiná barva očí (výluka). Dráp: bílý (výluka).

 

Pozice 6. – Barva podsady a mezibarva
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

Přípustné vady

Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohraničení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

Nepřípustné vady

Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (výluka). Podsada: šedobílá na těle, bílá na břiše (vždy výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

 

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)