Chrabranský (Chr)

Plemeno bylo vyšlechtěno Peterem Šípošem z Chrabran. Při šlechtění byl využit králík siamský velký, kalifornský, nitranský, burgundský a novozélandský červený.

Odkazy:

https://www.ifauna.cz/kralici/diskuse/detail/3052461/chrabransky-kralik

https://www.siamskykralik.cz/valasska-kuna/

http://www.uzgajivackutina.com/joomla30/index.php/tomislav-kapitan/5-chrabransky-kunic

Standard plemene

Genotypy a označení barvy ve standardu:

Genotyp Plemeno
 anam bb CC DD GG (příp. y3y3) Chrabranský – geneticky kuní žlutý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,4 2,2 2,9 3,4 3,8 4,0 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby, očí a drápů 20 bodů
6. Barva bílého základu, podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

8
9
10
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg

hmotnost < 3,5 > 5,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mimořádně zavalité, válcovité s širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: silná, široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Hrudní končetiny: silné ze široka nasazené, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Uši jsou pevné, masité, dobře na koncích zaoblené, silný základ, lžičkovitě otevřené, délka 11 – 12. Krk: silný, krátký, neznatelný.
Přípustné vady
Tělo: užší, delší, menší odchylky, menší zavalitost a osvalení. Končetiny: tenčí. Uši: tenčí s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Velmi úzké a dlouhé tělo, nedostatečné osvalení. Úzká, špičatá hlava. Uši <9,5 a >13,5 cm.
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická se stejnoměrnými lesklými pesíky. Délka krycího chlupu: asi 3 cm.
Přípustné vady
Řidší, méně pružná srst, měkčí a méně výrazný pesík. Menší odchylky od předepsané délky srsti.
Nepřípustné vady
Srst téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti (v obou případech výluka)
Pozice 5. – Kresba a barva kresby, očí a drápů
Zbarvení: akromelanismus
Kresebné znaky:
tmavé zbarvení uší, nosní masky, úzkých očních kroužků, skráňových skvrn, pírka, spodních částí končetin. Znaky nejsou přesně ohraničené, na čele je světlejší „zrcátko“. Spodní strana pírka – krémové zbarvení má přednost
Barva kresby: co nejčervenější
Barva krycího chlupu: co nejvíce bělavá, boky, břicho a prsa jsou světlejší, na hřbetě je možný jemně krémový nádech
Barva drápů: rohovitá
Barva očí: hnědá, panenka je karmínová s výrazným světélkujícím odleskem
Přípustné vady
Barva: nestejnoměrná, tmavší, méně výrazná kresba, velká nosní maska potlačující zrcadlo a skráňové skvrny, mírná skvrnitost, našedlý nádech kresby (zejména uši a pírko).
Menší odstínové odchylky od barvy očí a drápů, méně výrazný karmínový lesk
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
silné promísení kresby bílými chlupy, bílá skupina chlupů, chybějící kresebný znak, zcela chybějící červená barva kresebných znaků, výrazně našedlá barva kresby, náznak stříbřitosti, silná skvrnitost, naprosto nestejnoměrně rozložená krycí barva, výrazné kamzičí pruhy na bocích (připomíná sallandera). Bílý dráp, jiná barva očí.
Neklasifikován:
zcela nevýrazná karmínová barva panenky, redukce kresby na ruskou
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady je světlejší než barva krycí srsti, bílá je předností
Přípustné vady
mírně našedlá
Nepřípustné vady
Výlukové vady
Výrazně šedá až namodralá

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)