Český luštič (ČL)

Český luštič odpovídá genotypem Nizozemskému béžovému a německému separatorovi, od těchto ho liší zařazení mezi . Byl vyšlechtěn zcela nezávisle na sobě v Československu, Anglii, Holandsku a Německu. V Anglii a Holandsku chovali tohoto králíka dokonce i pod stejným názvem. Nejdříve byli vyšlechtěni v Anglii (koncem 20. let), později následovalo Nizozemí (uznán 1. 5. 1940). U nás byl vyšlechtěn Václavem Pémem z Dolan u Kralup nad Vltavou v letech 1954 – 1959. Teprve poté následovalo Německo.

Jméno luštič (i německé – separrator) vychází z podivuhodných vlastností tohoto plemene. Zbarvení srsti je recesivní vůči všem ostatním barvám srsti a proto se používá ke zjišťování čistokrevnosti ostatních plemen.

Více informací: Český luštič a jeho posuzování – názor chovatele
Hubert Dufek – Český luštič dnes, Chovatel 4/1992
Břetislav Hanák: Český luštič a jeho chov, Chovatel 12/1998
Klub chovatelů českého luštiče
http://www.lustici.webgarden.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotyp a značka barvy:
B4 – AA bb cc dd gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,1 1,8 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,24 kg
3,25 – 3,49 kg
3,50 – 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 3,00 > 4,25 kg (výluka)


Pozice 2. 
– Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité, široké v hrudníku i pánvi. Hrudní končetiny: zeširoka postavené, přiměřeně silné, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Hlava: široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Krk: krátký, silný, neznatelný. Uši: masité, dobře na koncích zaoblené, pevné, silný základ, u sebe. Délka je 11 – 12cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí. Končetiny: tenčí.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: protažené, úzké, dlouhé (výluka). Hlava: zcela úzká a špičatá (výluka). Uši: <10 a > 13,5 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pravidelné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu, Pesíky: tvrdší, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky: téměř bez pesíků (výluka).
Pozice 5. – barva krycí srsti, očí a drápů
Barva krycího chlupu: špinavě žlutá s jemným šedomodrým nádechem (závoj) po celém povrchu těla, připomíná říční písek. Hlava, uši, boky těla, břicho, – nejvýraznější šedomodrý závoj. Oči: hnědomodrá až modrošedá, panenka černá. Drápy: světle rohovité.
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: ojedinělé bílé chloupky, nestejnoměrné rozložení vyjma hlavy, uší, boků těla a břicha, mírný jinovatkový závoj, mírný melír, mírná rez, menší odchylky od barvy očí a drápů. Slabší rez. Drápy a oči: mírné odchylky.
Nepřípustné vady
Krycí chlup: silné promísení bílými chloupky (výluka), výrazně tmavá barva, silná skvrnitost, silný šedomodrý závoj, silný jinovatkový závoj, naprostá nestejnoměrnost. bílá skupina (výluka). Silný rez (neklasifikován). Oči: jiná barva. Dráp: bílý (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: nepatrně světlejší či stejná jako krycí srst, u kůže může být velmi úzký šedobílý nebo krémový proužek. Na břiše mírně světlejší s přechodem do krémové.
Přípustné vady
Podsada: méně výrazná až mírně krémová barva, ojedinělé bílé chloupky, sklon k šedobílé barvě na břiše.
Nepřípustné vady
Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), vyslověně bílá nebo modrá (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)