Český červený (Čč)

Králík je české národní plemeno. Je podobné thriantě a saskému zlatému, ale vyšlechtěné u nás. Českého červeného vyšlechtil Theodor Svoboda z Modřan za použití stájových králíků načervenalé barvy, novozélandských červených a tříslových červených. Poprvé byli vystaveni v Praze roku 1951. K jejich uznání jako plemene došlo roku 1959 – dva roky před uznáním saských zlatých.

Další informace: Miroslav Kratochvíl – Český červený, Chovatel 9/1998

Klub chovatelů českého červeného
https://www.facebook.com/KlubCLaCc/

Standard plemene

Genotypy:
   A18 AA bb CC DD GG y3y3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,91,31,72,22,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady – viz. tabulka

Nepřípustné vady <2,0 >3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátké, zavalité, válcovité. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, vzpřímené, hrudní zeširoka postavené. Krk: neznatelný. Hlava: krátká a široká v čele, u králic je jemnější. Uši: masité, u sebe, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, dobře osrstěné. Délka – 9 až 10,0 cm.

Přípustné vady – Všeobecná č. + tělo: mírně protažený typ. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Nepřípustné vady – Všeobecná + tělo: příliš protažené (výluka). Hlava: velmi úzká, dlouhá (výluka). Uši: <8 >11 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: pravidelné, elastické. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady – Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: delší nebo kratší, méně elastické.

Nepřípustné vady – Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš tvrdé nebo měkké (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: po celém těle sytě červená, stejnoměrně rozložená po celém těle včetně hlavy, uší, prsou, břicha a končetin s celým pírkem. Břicho a spodina pírka: matnější. Oči: tmavě hnědé. Drápy: tmavě rohovité. Oční kroužky: co nejužší.

Přípustné vady – Vzhled: mírné odchylky krycího chlupu (např. světlejší odstín). Ojedinělé bílé, našedlé a černé chloupky, světlejší prsa, hrudní končetiny, boky, pírko, břicho a kyčle. Mírná skvrnitost a nestejnoměrnost. Oční kroužky: světlé. Hrudní končetiny: světlé pásky. Uši: světlejší nebo sabě našedlá obruba. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Nepřípustné vady – Barva krycího chlupu: úplně matná, smytá, světlá, skvrnitá, připomínající žlutou (výluka). Srst: silně promísená bílými nebo černými chloupky, skupina bílých chloupků (výluka). Uši: černý lem (výluka). Krycí barva: šedé skrvny (výluka), barevně zcela odlišné různé části těla (výluka). Bílé břicho, bílá spodina pírka (vždy výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozor na spodinu pírka a břicho!

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: v barvě krycího chlupu nebo nepatrně světlejší, má zasahovat až ke kůži bez odsazení, prostá ojedinělých bílých chloupků.

Přípustné vady – Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší, barva nezasahující až ke kůži (světlejší proužek u kůže), zónovitá, našedlá, namodralá.

Nepřípustné vady  – Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), velmi světlá až bělavá (výluka), namodralá (výluka), zcela bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná částt

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (1997, 2003, 2020)