Český černopesíkatý (Ččp)

České národní plemeno vyšlechtěné Františkem Provazníkem z Holic. Ke šlechtění byli použiti králíci plemen činčila malá a stříbřitý žlutý. Postupně vybíral králíky s různou intenzitou pesíkování. Postpuně se podařilo vyšlechtit králíka se srstí, která zbarvením připomínala zbarvením stříbrnou lišku. Jako plemeno byl uznán roku 1975.
Snahou našch chovateů bylo vyšlechtit na králíka masného typu nenáročného na krmení, odolnějšího vůči nemocem než albíni a méně temperamentního než leucíni (bílí modroocí).

Více informací: Na návštěvě u chovatele – Olga makariusová, Milan Jedlička – Chovatel 4/1994
Klub chovatelů moravského bílého hnědookého a českého černopesíkatého
http://www.ah-kralici.estranky.cz/clanky/klub/

Standard plemene

Genotypy:
  A21 – achiachi bb CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,21,62,12,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, závoj, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

 

Přípustné vady

Dle stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,0 > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Hlava: krátká a široká, dobře klenutá, u poněkud králic jemnější. Končetiny: zeširoka postavené, vzpřímené, silné. Postoj: polovysoký. Uši: pevné, masité, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, u sebe. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: mírně protažený typ. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Končetiny: tenčí. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: úzké a dlouhé s silně zúženou hrudní partií (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: <8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrně rozložené, elastické. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: nestejnoměrně rozložené tvrdé.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: nestejnoměrně rozmístěné, příliš dlouhé (výluka).

Pozice 5. – barva krycího chlupu, závoj, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: na celém těle čistě bílý se stejnoměrným šedopopelavým nádechem závojem. Závoj: vořen přečnívajícími tmavými až černými konečky pesíků zcela stejnoměrně rozloženými na všech místech těla s výjimkou divokých znaků (oční kroužky, skráňová obruba, břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin, malý zátylkový klín), na prsou méně výrazný. Divoké znaky jsou čistě bílé . Oči: tmavohnědé. Drápy: rohovité

+– světlejší odstín a tmavší lemování uší, tmavě rohovité drápy

Přípustné vady

Stejnoměrnost: nestejnoměrný odstín závoje krycího chlupu, shluky černých konečků pesíků do vloček, skvrnitost, náběh na tmavou skupinu. Vzhled: poněkud tmavý. Divoké znaky: ojedinělé tmavé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Nepřípustné vady

Závoj – zcela chybějící nebo velmi tmavý, výrazně hnědý (výluka). Znaky: tmavé, kuní, siamské, (výluka). Skupina tmavých chlupů (výluka) Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: čistě bílá po celém těle.

Přípustné vady

Podsada: šedobílá až lehce namodralá, oj. tmavé chloupky.

Nepřípustné vady

odsada: silně promísená tmavými chloupky (výluka), namodralá až šedomodrá (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část