Český albín (ČA)

České národní plemeno vyšlechtěné gymnaziálním profesorem Žofkou z Kladna. Poprvé byl vystaven roku 1928 v Kladně-Kročehlavech. Vznikl křížením divokého králíka, modrého obra a dalších plemen. Cílem bylo vyšlechtit kožešinové zvíře. Uznávací řízení (1931) tohoto plemene trvalo několik let.
Středně velkého albína měl v úmyslu vyšlechtit také J. V. Kálal již v roce 1912. Inspiroval ho k tomu jeho chov stříbřitých malých, ve kterém se vyskytovali albíni. Ze začátku měl v úmyslu křížit je s belgickými obry a vyšlechtit tak stříbřitého obra. Později svůj názor změnil a rozhodl se použít stříbřitých albínů k vyšlechtění středně velkých albínů „Slavia-albínů“.

V současnosti není toto plemeno masově rozšířené i přes jeho nesporné kvality. Český albín je kožešinovým zvířetem s vysokou masnou užitkovostí. Od novozéladského bílého se liší především jemnější hlavou, delšíma ušima a strukturou srsti.

Další informace: Český albín – přehlédnutí, chyba nebo přehlížené plemeno?, Chovatel 3/1997
Jaroslav Těšínský – Český albín, Chovatel 9/1998

Klub chovatelů českého albína a hototského bílého
Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 604 838 235
e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy a číslo barvy ve standardu:
A1 – AA ——         albín

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,2 2,0 2,5 3,0 3,4 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Hlava a uši 20 bodů
6. Barva krycí srsti, podsady, očí a drápů 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Nepřípustné vady:
hmotnost <3,5 > 5 kg (výluka)

 

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité až lehce protažené, rovnoměrně válcovité, delší hřbet, se silným osvalením. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené. Krk: mírně znatelný
Přípustné vady:
Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: delší. Končetiny: krátké a slabé. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí.
Nepřípustné vady:
Všeobecná č. + Typ: zcela protažené (výluka). Končetiny: Tenké, velmi dlouhé (výluka). Uši: delší než 13 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, výrazné, ne však hrubé pesíky, rovnoměrně rozložené. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady:
Srst: řidší, tvrdší, měkčí neelastické pesíky. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu.
Nepřípustné vady:
Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná a velmi hrubá (výluka)
Pozice 5. – Hlava, uši
Hlava: silná, mírně protažená, široká v čele i nose, jemně klenutá, u samic jemnější. Uši: pevné, silný základ, masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 12-13.
Přípustné vady:
Hlava: mírné odchylky, Uši: slabší struktura, mírné odchylky délky
Nepřípustné vady:
Výlukové vady:
Hlava a uši: připomínají typ belgického obra nebo novozélandského bílého. Hlava: velmi úzká a špičatá. Uši < 11 > 14 cm
Pozice 6. – Barva krycí srsti, podsady, očí a drápů
Barva krycího chlupu: čistě bílá, vysoký lesk, rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší, bez jinobarevného nádechu. Oči: růžové s karmínovou panenkou. Drápy: bílé. Barva podsady: shoduje se s barvou krycího chlupu, bez stříbřitého lesku.
Přípustné vady:
Barva krycího chlupu: mírně nažloutlý nádech, srst bez lesku, mírné znečištění. Šedý nádech: hlava, krk a podskrání. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy. Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.
Nepřípustné vady:
Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Oči: jiné než světle červené s karmínovou panenkou (výluka). Dráp: pigmentovaný. Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)