Bílopesíkatý (Bí)

Bílopesíkatý vznikl ve 20. letech v Anglii, USA a německu. Plemeno vzniklo křížením mezi tříslovými králíky a čičilami. První zmínka o bílopesíkatém se objevila roku 1924 v Anglii a poprvé se objevil na jedné výstavě v Anglii 1926.
V Čechách byl ve 40. letech vyšlechtěn podobný králík „Pražský černošedý“ Leopoldem Paulem. Toto plemeno zaniklo v důsledku války.Další informace: Milan Kotyza – Králík bílopesíkatý, Chovatel 5/1997
Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
bílopesíkatý černýhttp://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene:

Genotyp:

GenotypPlemeno
B7achiachi BB CC DD gogo      černý (Bíč)
B8achiachi BB CC dd gogomodrý (Bím)
B9achiachi BB cc DD gogohavanovitý (Bíhav)
B10achiachi BB cc dd gogomarburský (Bíma)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.
kg0,51,01,52,02,52,93,23,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, bílopesíkaté znaky20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,24 kg3,25 – 3,49 kg3,50 – 4,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady – viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady – < 3,00 kg > 4,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
Tělo: zavalité, válcovité. Hrudní a pánevní partie: široká. Krk: krátký. Hlava: široká, dobře klenutá hlava, u králic poněkud jemnější. Uši: masité, pevné, u sebe, dobře osrstěné, délka je 10 až 12 cm. Končetiny: silné, hrudní – vzpřímené a zeširoka postavené.

Přípustné vady – Všeobecná část + Tělo: poněkud protažené, užší, mírné odchylky. Hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: slabší strkutura, menší odchylky od stanovené délky. Končetiny: tenčí.

Nepřípustné vady – Všeobecná část +: tělo: příliš protažené, úzké s delším krkem (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka). Uši < 9.0 cm > 13,0 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, délka krycího chlupu je asi 3 cm. Pesíky: výrazné, stejnoměrně rozložené.

Přípustné vady – Řidší srst, slabé, měkčí a kratší pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Nepřípustné vady – Všeobecná + srst téměř bez podsady (výluka). Pesíky: velmi slabé, měkké, příliš krátké (vždy výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. – Barva krycího chlupu, bílopesíkaté znaky
Barva krycího chlupu: hlava, uši a končetiny jsou sytě leskle černá event. modré (jako u vídeněského modrého – lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin.) nebo havanovité (jako u havanovitého – sytě tmavohnědá, lesklá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Po stranách těla, na prsou, nad pírkem a na končetinách mají co nejvýše vystupovat pesíky s bílými konečky a mají být co nejstejnoměrněji rozmístěny. Bílopesíkatými znaky rozumíme bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín, bílou krycí barvu na břiše, na vnitřních stranách končetin a na spodině pírka. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené. Barva očí je u černého a havanovitého rázu hnědá, u modrého rázu šedomodrá. Drápy jsou vždy tmavě rohovité, Skvrny u pohlaví jsou tmavé.

Pozn. Neuzavřený oční kroužek není vada, uzavřený je přednost.

Přípustné vady – Ojedinělé bílé chloupky na hřbetě, na hlavě a na vnější straně uší. Nedostatečně dlouhé nebo nestejnoměrně rozložené bílé konečky postranních pesíků. Převažující bílé konečky pesíků na prsou. Matná barva krycího chlupu zcela bez lesky, slabší rez. Méně výrazné bílopesíkaté znaky bez ostřejšího ohraničení. Mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Nepřípustné vady – Skupina bílých chloupků v černé, modré nebo havanovité základní barvě (výluka). Silné promísení barvy krycího chlupu bílými chloupky na hřbetě (výluka). Chybějící bílé konečky pesíků na bocích zvířete (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka) a bílé drápy (výluka): Znaky: chybí (i oč. kroužek), jiná barva (připomíná vydřího nebo tříslového), zcela smyté, nevýrazné ohraničení (vždy výluka)

Pozice 6. – barva podsady
Podsada je u všech barevných rázů na celém těle čistě modrá, a to i na břiše, bez ojedinělých bílých chloupků.

Přípustné vady – Světlejší podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě.

Nepřípustné vady – Podsada silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Bílá nebo téměř bílá podsada kdekoliv na těle včetně břicha (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)