Anglický beran strakáč strakáč ABstr

(6b)

Vyšlechtěn v Anglii z francouzského berana.

Další informace: Josef Pudivítr – Anglický beran, Chovatel 11/1998

Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 63 Žalany
mobil: 602 345 258

Zkratky

ABstr + barevný ráz

Standard plemene

Dle Vzorníku 2020 jsou uznáni v rázech:
A7  divoce zbarvený A18  červený
A8 divoce zbarvený ohnivý A19 činčilový
A9  železitý A20 činčilový modrý
A10 divoce modrý B1 durynský
A11 divoce havanovitý B2 izabelový
A12 černý B4 luštič
A13 modrý B5 zemplínský
A14 havanovitý B6 pastelový
A15 marburský C4 tříbarevný černožlutý
A16 rys C4 tříbarevný modrožlutý
A17 žlutý C4 tříbarevný havanovitěžlutý
C4 tříbarevný marburskožlutý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozího plemene 20 bodů
6. Dle výchozího plemene 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,99 kg
4,00 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
Přípustné vady
Viz. stupnice hmotnosti
Nepřípustné vady
Hmotnost < 3,50 kg > 5,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: štíhlejší, válcovitě protažené. Postoj: nízký, téměř plazivý. Končetiny: středně silné. Hlava: u samců široká, ne tak výrazně beranovitá, samice – jemnější. Uši: pevné, na koncích zaoblené, rozpětí 54-60 cm. Šířka na nejširším místě 13,5 – 14 cm a více. Otvory obráceny dopředu
Přípustné vady
Všobecná č. + Tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: mírné odchylky. Ojedinělé bradavičnaté výrustky a malá zranění, ušní otvory k tělu, slabší.
Nepřípustné vady
 Všeobecná + Tělo a hlava: zcela odlišný typ (výluka), připomíná FB. Uši: Více větších poškození (neklasifikován). Rozpětí <52 > 65 cm (výluka), šířka < 12 cm > 15 cm (neklasifikován), jednostranně nesené (výluka)
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3,5 – 4 cm.
Přípustné vady
Srst: podsada, méně pružná, měkčí či hrubší, menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).
Pozice 5. – Dle výchozího plemene
 strakáči – plášťová kresba (většinová souvislá pigmentace, která sahá co nejníže)
Kresba – hlava – Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: převážně zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílé lemování. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba – Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá (na břiše a pán konč. nejsou skvrnky vadou). Požaduje se oboustranná symetrie.
Přípustné vady
Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a dolní polovině. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Skvrny na prsou: 1-3. Asymetrie pláště, vyšší bílá barva podkladu. Chybějící zrcadlo.
Nepřípustné vady
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Výrazně narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). 4 a více pigment. skvrn na prsou (výluka).
Pozice 6. – Dle výchozího plemene
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
čistě bílá základní barva i v podsadě. Drápy bílé.
Přípustné vady:
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
Nepřípustné vady:
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice

viz. všeobecná část


Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (2020, 2003, 1997)