Aljaška (Al)

Vznikl křížením králíka ruského, holandského a havanského. Vyšlechtěn byl v Německu Maxem Fischerem a Schmidtem s cílem získat kožku připomínající aljašskou lišku. Ing. V. Kálal uvádí, rok vzniku 1903 a plemena: domácí, ruský, stříbřitý a havanský, dále se podílela plemena holandský  kominíci německých obrovitých strakáčů. Jméno dostal pro černou srst, kterou kožešníci nazývali aljaškou (z jakéhokoliv plemene). Poprvé byl vystavován v roce 1907. uznán 1908.

K nám se aljaška dostala před I. světovou válkou. Český chovatel J. Šanda docílil aljašek zkřížením ruského a havanského.

Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
http://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotyp a značka barvy:
A12 – AA BB CC DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,75 3,0 3,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,75 – 2,99 kg
3,00 – 3,24 kg
3,25 – 4,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 2,75 > 4 kg (výluka)


Pozice 2. 
– Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: výrazně zavalité, válcovité, široké v hrudníku i pánvi. Hrudní končetiny: zeširoka postavené, silné, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Hlava: kulatá, široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Krk: krátký, silný, neznatelný. Uši: masité, dobře na koncích zaoblené, pevné, silný základ, u sebe. Délka je 10 – 12cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí. Končetiny: tenčí.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: výrazně protažené, úzké, dlouhé (výluka). Hlava: výrazně úzká a špičatá (výluka). Uši: < 9 a > 13 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: pevné, výrazné, nepříliš dlouhé. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu, Pesíky: tvrdší, méně výrazné.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky: téměř bez pesíků (výluka).
Pozice 5. – barva krycí srsti, očí a drápů
Barva krycího chlupu: mimořádný lesk, sytě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: ojedinělé bílé chloupky, nestejnoměrné rozložení, mírná skvrnitost, mírný melír, mírná rez, matnější, méně sytá. Menší odchylky od barvy očí a drápů.
Nepřípustné vady
Krycí chlup: zcela bez lesku, silné promísení bílými chloupky (výluka), silná skvrnitost, naprostá nestejnoměrnost, šedá barva. Bílá skupina (výluka). Silný rez (neklasifikován). Oči: jiná barva. Dráp: bílý (výluka).
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém těle až ke kůži
Přípustné vady
Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky, mírně nahnědlá, světlejší u kůže
Nepřípustné vady
Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), velmi světlá až šedobílá, bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)