Genotyp

Plemeno

Výchozí plemeno

aa ---- rexrex bílý červenooký (Rexbčo) albín
AA----xx rexrex bílý modrooký (Rexbmo) Vídeňský bílý
AA BB CC dd gg rexrex modrý (Rexm) Vídeňský modrý
achiachi BB CC DD GG rexrex činčilový (Rexči) Činčila velká
achiachi BB CC dd GG rexrex činčilový modrý (Rexčim) s normální srstí není
AA bb CC DD GG yy rexrex oranžový (Rexor) Novozélandský červený a stříbřitý žlutý bez stříbřitosti
AA BB CC DD gg rexrex černý (Rexč) Aljaška
AA BB cc DD gg rexrex havanovitý (Rexhav) Havana
AA BB CC DD gg Kk ss rexrex hototský (RexHb) Hototský bílý
AA bjbj CC DD gg rexrex japonský (RexJ) Japonský
achiachi bb CC DD gg rexrex bílý hnědooký (RexMbh) Mor. bílý hnědooký
AA BB CC DD GG Kk rexrex český strakáč černý (RexČSč) Český strakáč černý
AA BB CC DD GG Kk rexrex Meklenburský strakáč černý (RexMSč) Meklenburský strakáč černý
AA BB CC DD GG Kk rexrex dalmatinský strakáč černý (RexDSč) nemá protějšek s norm. srstí
AA bjbj CC DD gg Kk rexrex tříbarevný strakáč černožlutý (RexTSč) Tříbarevný strakáč černožlutý
AA bjbj CC dd gg Kk rexrex tříbarevný strakáč modrožlutý (RexTSm) Tříbarevný strakáč modrožlutý