Belgický obr (BO)

mláďata - chovatel: Vosáhlo

zleva:
belgický obr divoce zbarvený
belgický obr železitý

belgicky obr-mladata

hlava samice - chovatel: Vosáhlo