Zakrslý rex ruský (ZRexR)

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
anan BB CC DD gg rexrex         černý (ZRexRč)
anan BB CC dd gg rexrex modrý (ZRexRm)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby 20 bodů
6. Barva bílého základu a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,8 - 0,99 kg
1,00 - 1,19 kg
1,20 - 1,40 kg
1,41 - 1,50 kg
1,50 - 1,60 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny jsou krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je neznatelný, pírko má velmi krátké. Hlava je v poměru k malému tělu značně velké, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičku, kterou označujeme jakou žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 14 - 15 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - kresba a barva kresby
Kresba hlavy se skládá z masky a zbarvení uší. Maska kryje nosní krajinu, má mít podlouhle oválný tvar. Je ohraničená horní čelistí a spodním okrajem očí. Kresba uší je u kořene ostře ohraničená.
Kresba těla se skládá z kresby končetin a pírka. Končetiny jsou zbarveny od prstů k loketnímu resp. patnímu kloubu. Pírko je zbarvené celé až ke kořeni. Kresba má být ostře ohraničena. Barva kresby je buď černá, nebo modrá. Barva drápů je tmavě rohovitá, u modrých zvířat o něco světlejší.

Pozice 6. - Barva bílého základu a očí
Základní barva podsady: čistě bílá. Oči: bledě červené se světélkující karmínovou panenkou.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu s přihlédnutím k délce chlupu 14 až 15 mm.

Pozice 5. - Méně ostré ohraničení kresby - uší u kořene, na končetinách. Maska: poněkud větší a zoubkovaná, zasahující zčásti spodní pysk. Jinobarevné nebo bílé chloupky v kresbě. Barva drápů: odstínové odchylky.

Pozice 6. - Podsada - Bílý základ: nažloutlý, sazovitý nádech kolem očí (náznak očních kroužků). Barva očí: menší odstínové odchylky. Není vadou:tmavší nádech kolem řitního otvoru a pohlaví.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 11 a delší než 17 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Příliš velká nosní maska zasahující celý spodní pysk, nebo vystupující až nad oči (výluka). Velké záhyby v kresbě končetin (výluka). Silné promísení jakéhokoliv kresebného znaku bílými nebo jinobarevnými chloupky (výluka). Silný rez v barvě kresby (neklasifikován). Zcela šedá barva kresby (výluka). Bílé skvrny a skupiny v kresbě uší a v nosní masce (výluka). Bílé drápy (výluka).

Pozice 6. - Silně znečištěný bílý základ (neklasifikován). Sazovitý závoj na bílém podkladě (neklasifikován). Výrazně tmavé oční kroužky (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), téměř bílá nebo bílá (výluka), jiná barva (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)