Zakrslý kuní (Zku)

Klub chovatelů zakrslých králíků
http://www.zakrslykralik.unas.cz/

Standard plemene:

Genotyp:
Genotyp Plemeno
aman BB CC DD gg hnědý (Kuh)
aman BB CC dd gg modrý (Kum)
aman BB CC DD gogo       hnědý (KuBíh)
aman BB CC dd gogo modrý (KuBím)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a kuní, příp. bílopesíkaté znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,7 - 0,79 kg
0,8 - 0,89 kg
0,90 - 1,25 kg
1,26 - 1,34 kg
1,35 - 1,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, kuní, příp. bílopesíkaté znaky
Kuh a Kum
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: světle hnědá i na břiše.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: světle modrá i na břiše. Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 - 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo. Parva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu. KuBíh a KuBím
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově hnědá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově modrá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá
Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 - 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo.
Bílopesíkaté znaky: bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené.
Skvrny u pohlaví: tmavé. Barva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu.

Pozice 6. - Barva podsady
Kuh a Kum Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa - světlá, tmavé kuní znaky - tmavé. KuBíh a KuBím Barva podsady: KuBím: Tmavší místa - šedomodrá, světlejší místa - světle šedomodrá.
KuBíh: povrch těla - světle sépiově hnědá, břicho - hnědá až tříslová

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Vzhled: celkově tmavší. Kuní znaky: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Mírně skvrnitý povrch těla. Ojedinělé bílé chloupky. U KuBí s výjimkou bílopesíkatých znaků. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy
Kubí - méně výrazné bílopesíkaté zvaky, bílý až šedobílý krycí chlup na prsou.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny u Ku, u KuBí na povrchu těla (výluka). Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat (výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá u Ku (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část