Zakrslý japonský (ZJ)

Další informace Hubert Dufek - Zakrslý japonský, Chovatel 6/1995
Klub chovatelů zakrslých králíků
Cvrk Václav, Vraný 159,   273 73

Klub chovatelů zakrslých králíků
http://www.zakrslykralik.unas.cz/

Standard plemene:

Genotyp:
  AA bjbj CC DD gg      

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,7 - 0,79 kg
0,8 - 0,89 kg
0,90 - 1,25 kg
1,26 - 1,34 kg
1,35 - 1,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba: střídavá ve žluté a černé barvě. Hlava, uši, prsa, hrudní končetiny: střídavě - levé ucho, levá polovina prsou, levá hrudní končetina jakož i pravá polovina hlavy jsou téže barvy nebo pravé ucho, pravá polovina prsou, pravá hrudní končetina, levá polovina hlavy jsou téže barvy. Dělící linie obou barev: má procházet středem čelní a nosní kosti a středem prsou. Ostatní tělo: střídají se černé a žluté příčné pruhy. Žlutý pruh má na hřbetě přecházet v černý a naopak. Na každé straně těla mají být alespoň čytři barevná pole - pruhy. Jsou-li na jedné straně 3 barevné pruhy a na druhé 4 a více, není to vada.

Pozice 6. - Barva
Barva: Černá + žlutá - bez ojedinělých jinobarevných chloupků. Černá: pronikavě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek. Žlutá: světlejší i tmavší. Přednost - oranžová. Na břiše, spodině pírka a vnitřních stranách končetiny jso barvy trochu matnější bez ostřejších ohraničení. Oči: hnědé. Drápy: rohovité, odstín odpovídá zabarvení dané končetiny.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Uši: mramorované nebo skvrnité. Hlava, prsa, hrudní končetiny: mramorované nebo skvrnité. Není vadou jsou-li na hlavě, prsou, hrudních končetinách střídavě rozložené barvy a obě uši mramorované nebo skrvnité. Rozložení barev: nestřídavé. Prsa: jednobarevná. Hrudní končetiny: obě stejnobarevné. Bar. skvrny namísto pruhů. Stejnobarevné pruhy prohíhající po celém obvodu trupu. Přechod barev: v pruhu jinde než na hřbetě.

Pozice 6. - Obě barvy: ojedinělé jinobarevné chloupky, méně syté, matnější barvy, větší prolínání na rozhraní barev. Bílé skvrny: na břiše a spodině pírka. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Hlava: jednobarevná (výluka). Uši: obě jednobarevné, stejně zbarvené (výluka). Barevná pole: méně než tři na každé straně těla (neklasifikován).

Pozice 6. - Obě barvy: silně promísené jinobarevnými chloupky (výluka). Horní část těla: bílé skvrny (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)