Zakrslý deilenaar (Zdl)

Klub chovatelů zakrslých králíků
http://www.zakrslykralik.unas.cz/

Standard plemene:

Genotyp:
   AA BB CC DD GG y3y3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stínování (housenkování) 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,7 - 0,79 kg
0,8 - 0,89 kg
0,90 - 1,25 kg
1,26 - 1,34 kg
1,35 - 1,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je 1,8 až 2,0 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stínování (housenkování)
Barva krycího chlupu: výrazně svítivě červenohnědá. Zasahuje co nejníže na boky a je silně černě vločkovaná. Barva na prsou a hrudních končetinách je shodná s barvou krycího chlupu, zpravidla není vločkovaná. Přednost případné vločkování. Divoké znaky: (úzké oční kroužky, skráňová obruba, vnitřní strany končetin, břicho a spodina pírka) světle tříslové. Zátylkový klín je malý a zbarven červeně hnědý. Skvrnky u pohlaví jsou výrazné, tmavé. Uši: černě lemovány. Pírko: povrch je silně promísen černými chloupky. Oči: tmavohnědé. Drápy: hnědočerné

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Mezibarva: 4 - 6 mm široká, ohnivě červenohněkdá, ostře ohraničená. Podsada: zaujímá asi 2/3 délky srsti, je krom břicha sytě mordá, na břiše světle tříslová a u pohlaví modrá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště nad 2 cm.

Pozice 5. - Malé odchylky od červenohnědé barvy krycího chlupu. Poněkud světlejší: boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší. Pírko: bílá spodina. Ojedinělé bílé chloupky. Břicho: téměř bílá barva krycího chlupu, je-li vyvážená tmavými skvrnami u pohlaví. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohraničení, nevýrazná. Podsada: světlejší na povrchu těla a na prsou, s ojedinělými bílými chloupky na povrchu těla a na prsou. Na břiše: slonovinová barva s výjimkou tmavších skvrn u pohlaví, modrá na celé spodině těla.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: zcela nevýrazná barva, neodpovídající červenohnědé (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), skupinky bílých chloupků na červenohnědě zabarvených partiích (výluka). Vysloveně bílé pásky na hrudních končetinách (výluka). Zcela chybějící černé lemování uší (výluka). Zcela bílá barva krycího chlupu na břiše, která potlačuje tmavé skvrny u pohlaví (výluka). Oči: zcela jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (neklasifikován). Podsada: vysloveně bílá na celé spodině těla od prsou až k pohlaví (výluka), velmi světlá až bílá na povrchu těla (výluka). Podsada i mezibarva silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)