Zakrslý kastorex (ZCa)

Klub chovatelů zakrslých králíků
Cvrk Václav, Vraný 159,   273 73

Českomoravský Rexklub
Milan Caithaml, Okružní 456, 267 62  Komárov

Standard plemene

D. Castor-Rex, F:Rex-castor, GB:Agouty-Castor-Rex, NL:Rex-Castor, CH:Castorrex.

Genotyp:

AA BB CC DD GG rexrex (yy)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

Bodovací stupnice:

mládě tři týdny
1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,8 - 0,99 kg
1,00 - 1,19 kg
1,20 - 1,40 kg
1,41 - 1,50 kg
1,50 - 1,60 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny jsou krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je neznatelný, pírko má velmi krátké. Hlava je v poměru k malému tělu značně velké, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičku, kterou označujeme jakou žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

bílá barva břicha

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 14 - 15 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu je na povrchu těla bobrovitá. červenohnědá, podobná barvě čerstvě vyloupnutého kaštanu. Tato krycí barva má zasahovat co nejníže na boky zvířete. Černé konečky krátkých pesíků tvoří na krycí barvě tmavší nádech, kterému říkáme závoj, hlava, uši, prsa, hrudní končetinya spodní část boků mají závoj o něco méně výrazný. Oční kroužky a skráňová obruba jsou poněkud světlejší. Uši jsou tmavě lemovány. Vnitřní strany končetin, povrch břicha, a spodina pírka jsou bílé, krémově nahnědlý nádech divokých znaků je předností. Skvrny u pohlaví jsou výrazně krémové, až červenohnědé. Co nejmenší zátylkový klín má světle hnědý odstín. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavě rohovité až černé.

Pozice 6. - barva podsady a mezibarva
dobrá mezibarva úzká mezibarva Podsada- na celém těle včetně břicha tmavomodrá a zasahuje asi do poloviny délky srsti. Na tmavomodrou barvu podsady na povrchu těla navazuje s ostrým ohraničením svítivě červenohnědá mezibarva. Mezibarva je rovněž ostře ohraničena od úzkého proužku barvy krycího chlupu.
správná mezibarva, řidší srst příliš úzká mezibarva, řidší srst


Samec - užší hlava, delší uši 6 cm, světlejší boky, hrubší pesíkování na zádi, oc.: 93 b světlejší boky

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady


Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti
Pozice 2. - Všeobecná
Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu s přihlédnutím k délce chlupu 14 až 15 mm.

Pozice 5. - Méně výrazná, matná a nestejnoměrně rozložená barva krycího chlupu. Slabší nebo příliš silná závoj na hřbetě. Snačně světlejší chloupky. Nevýrazné oční kroužky a skráňová obruba. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6. - Poněkud světlejší modrá podsada (s výjimkou starších králíc na prsou a na břiše). Úzká podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě. Méně ostré ohraničení barvy podsady a mezibarvy od krycího chlup. Úzká, matnější, světlejší a méně výrazna mezibarva.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši <4 a > 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 11 a delší než 17 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Žlutá barva krycího chlupu (výluka). Zcela chybějící závoj (výluka). Srst silně promísená bílými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Bílé nebo velmi světlé pásky na hrudních končetiných, které zasahují až ke kůži (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka).

Pozice 6. - Světle šedá, téměř bílá nebo bílá podsada (výluka). Zcela chybějící podsada a to i na břiše (výluka(. Chybějící nebo silně smytá zcela nevýrazná mezibarava, bez jakéhokolliv ohraničení (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků v podsadě (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

ZCa - dlouhé uši, velmi dobrá barva
Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)