Zakrslý beran (ZB)

ZBpe Zakrslý beran je původem z Holandska. Vyšlechtil jej A. de Cock, který jej začal šlechtit roku 1952. Zkřížil francouzského berana se samcem zakrslým kuním modrým. Ani jedno z mláďat však nemělo visící uši. Nepomohlo ani zpětné křížení s francouzským beranem, proto de Cock začal používat při křížení anglické berany. Ve vrhu se rodilo mnoho mláďat s jedím visícím ouškem. Po dvanácti letech šlechtěni se mu to podařilo roku 1964, kdy předvedl zakrslé berany na výstavě v s´Hertogenboschi. Ve stejném roce byli uznáni jako samostatné plemeno.

U nás jej poprvé vyšlechtil a vystavil Jiří Schönfelder v r. 1976, avšak píše o nich už ing. Václav Kálal v knize ABC - králíkáře z roku 1939. Uvádí, že jsou chováni v různých barevných rázech a v hmotnosti hermelína.

Více informací: Oldřich Berka - Současný stav v chovu zakrslých beranů, Chovatel 8/1990
Klub http://www.zakrslykralik.unas.cz/

zakrslý beran rhönský zakrslý beran modrý

Standard plemene

ZBHb

Genotyp:

uznán ve všech jednobarevných rázech plemen s normální srstí. Strakáči jsou uznáni s plášťovou kresbou týchž barevných rázů. Klasičtí strakáči uznáni nejsou.
Zkratky: ZB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.

aa---- bílý červenooký (bčo)
AA----xx       bílý modrooký (bmo)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva (u strakáčů kresba) 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

0,90 - 1,24 kg

1,25 - 1,49 kg

1,50 - 2,75 kg

1,76 - 2,00 kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

9 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, široké, masivní i hrud. partii. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá. Končetiny: krátké, silné. Oči: výrazné, mírně vystouplé. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, obráceny k hlavě. bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí 22 - 28 cm měřeno přes hlavu. Pohyb nemá být plazivý.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, nepříliš tvrdé. Délka krycího chlupu je asi 2 - 2,5 cm.

Pozice 5. - Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba
Odpovídá plemenům výchozího plemene
strakáči
Plášťová - Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba - Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.

Pozice 6. - Barva podsady, příp. mezibarva, u strakáčů barva
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
čistě bílá základní barva i barva kresby dle barevného rázu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající, otvor jednoho ucha otočený dopředu. Ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

Pozice 4. - Srst: řidší, málo pružná, menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Stejnoměrnost: nestejnoměrný odstín závoje krycího chlupu, shluky černých konečků pesíků do vloček. Vzhled: poněkud tmavý. Divoké znaky: ojedinělé tmavé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. - Podsada: šedá až velmi lehce namodralá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 0,9 kg a vyšší než 2,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši - výluka), Rozpětí pod 21 cm a delší než 28 cm. (výluka). Otvory obou uší obrácené dopředu (výluka). Dlouhý krk (výluka), tenké hrudní končetiny (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu, zejména delší (výluka).

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Strakáči
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

ZBA Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)