Rex rhönský (RexRh)

Rex rhönský

Českomoravský Rexklub
http://www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotypy:
   achiachi bjbj CC DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,7 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, kresba 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátké a zavalité. Hlava: široká v čelní i nosní partii, skráně jsou výrazné. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 17 - 20 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: jako celek odpovídá představě březové kůry, převažuje zde bílá barva. Barva kresby: činčilová až černošedá, má být co nejintenzivnější. Kresba: naprosto nestejnoměrné a nepravidelné skvrny rozložené po celém těle. Skvrny: nejrůznějšího tvaru a velikosti až po malé barevné skvrnky. Rozložení: po celém těle, i na hlavě, uších a končetinách, nežádoucí je rozdělení barev v pravidelných pruzích tak, jako je vyžadováno u japonského králíka. Pírko: může být zcela bílé i skvrnité. Oči: hnědé. Drápy: rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: na světlým místech šedobílá, na tmavých lehce namodralá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + typ: mírně protažený. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu. Délka srsti 17 mm, není ještě vadou

Pozice 5. - Barva: malé odstínové odchylky v základní a kresebné barvě. Kresba: matnější, velké kresebné obrazy, jednobarevné končetiny, sklon k pruhované kresbě. Celkový vzhled: tmavší (méně bílé barvy). Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. - Podsada: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: vysloveně protažené (výluka). Hlava: velmi úzká a dlouhá (výluka). Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst kratší než 13 a delší než 23 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Barva bílého základu: nažloutlá (výluka). Kresba: modrá (výluka). Hlava: zcela jednobarevná, vysloveně "půlená japonská" hlava (výluka). Převažování barvy kresby nad bílým základem (neklasifikován). Uši: zcela jednobarevné (výluka). Oči: jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: velké odchylky od stanovené barvy (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)