Zakrský rex anglický strakáč (ZRexAS)

- dosud není vyšlechtěn

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz

Standard plemene

Genotyp:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg Kk rexrex černý (ZRexASč)
AA BB CC dd gg Kk rexrex modrý (ZRexASm)
AA BB cc DD gg Kk rexrex havanovitý (ZRexAShav)
AA bb CC DD gg Kk rexrex madagaskarový, (ZRexASmad)
AA bjbj CC DD gg Kk rexrex       tříbarevný (ZRexASčž)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého základu, barva kresby 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
0,8 - 0,99 kg
1,00 - 1,19 kg
1,20 - 1,40 kg
1,41 - 1,50 kg
1,50 - 1,60 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny jsou krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je neznatelný, pírko má velmi krátké. Hlava je v poměru k malému tělu značně velké, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičku, kterou označujeme jakou žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 14 - 15 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
    Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek - trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky - tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrné, úzké. Skráňové skvrny - pod očními kroužky, kruhové mají přednost. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba, kresba řetězová, zbarvení povrchu pírka
Úhoř - 1,5 cm široký barevý pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke kořeni pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Řetězová kresba - vychází ze zátylku ke kořenu pírka po celém hřbetě jako dvouřadový řetěz jednotlivých skvrnek velikosti hrášku po obou stranách k boční kresbě. Boční kresba - jemné skvrny rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla, větší než skvrnky řetězové kresby, samostatné. Nepovšimnuty: skvrny na končetinách a břiše. Všechny kresebné obrazy by měly být oboustranně symetrické.

Pozice 6. - Barva bílého základu, barva kresby
Základní barva: čistě bílá v krycím chlupu i podsadě. Krycí chlup má vykazovat lesk.
Barva kresby:

černý
sytě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek - jako u Aljašky, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: modrá. Oči: hnědé, tmavší odstín. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé.

modrý
lesklá, sytá modř o něco světlejší než u Vídeňského modrého. Bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá světlejšího odstínu. Oči: tmavěji šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

madagaskarový
Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Podsada: žlutočervená. Oči: tmavohnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

tříbarvený
Všechno kresebné znaky musejí být dvoubarevné (složené z barev černá + žlutá) s výjimkou skráňových skvrn, které mohou být jednobarevné. Kresebné barvy: lesklá sytě černá + žlutá s oranžovým nádechem. Obě barvy mají být bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu s přihlédnutím k délce chlupu 14 až 15 mm.

Pozice 5. - Trn: šikmý. Motýlek: zoubkovaný. Nežádoucí skvrnky: na hlavě. Oční kroužky: nestejnoměrné, větší. Skráňové skvrny: dvojité. Kresba: méně ostré ohraničení uší na čele.
Úhoř: nestejnoměrně široký. Řetězová kresba: slabší, jednořadová, krátká, široká, nestejnoměrně nakupená nebo svisle probíhající, nedokonale napojená v zátylku, přerušení řetízků, větší řet. skvrny. Boční kresba: chudší, hrubší, nebo bohatší, asymetrická, příliš situovaná k úhoři. 1 - 2 barevné skvrny na prsou.

Pozice 6. - Bílý základ: nažloutlý nádech. Podsada bílého základu: nažloutlá nebo našedlá. Barva kresby: slabší odstínové odchylky, ojedinělé barevně nepřípustné chloupky. Skvrnka: bílá na povrchu pírka, nebo v dolní polovině uší. Horní pysk: masově růžově zbavený rozštěp. Oči: mírné odstínové odchylky od předepsané barvy. Drápy: pigmentované. Uši: bílé chloupky na lemu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 11 a delší než 17 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Kresba hlavy: Motýlek - neúplný (výluka). Jakýkoliv chybějící kresebný znak na hlavě (výluka). Spojení: jedné skráňové skvrny s očním kroužkem (výluka), jakékoliv jiné spojení kresebného znaku na hlavě s jiným (výluka). Oční kroužky: neuzavřené (výluka). Spodní pysk: celý úplně zbarvený.
Kresba těla: Úhoř - jakkoliv přerušený (výluka), Boční kresba: úplně spojená s úhořem (výluka). Řetězové skvrny: méně než tři na kažké straně (výluka). Skvrny: více než dvě na prsou (neklasifikován). Scházející některý kresebný znak na těle (výluka).

Pozice 6. - Bílý základ: silně nažloutlý nádech (výluka), silně znečištěný (neklasifikován). Kresba: silné promísení bílými nebo jinobarevnými chloupky (výluka). Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: na nose, v horní plovině uší (vždy výluka). Bílá skupina: v motýlku (výluka). Bílé skvrnky: v očním kroužku (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva (výluka). Bílý rozštěp pysku (výluka).

černý
- Krycí chlup: výrazně našedlý nádech nebo šedě mramorovaný (vždy výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka), zcela bez náznaku lesku (výluka). Podsada: bílá a téměř bílá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

modrý
- Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

madagaskarový
- Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). bílý koneček pírka (výluka). bílá spodina pírka (výluka). Kamzicí znak: chybějící (výluka). Podsada: modrá na místech kamzicích znaků (výluka), bílý proužek u kůže (výluka), slabě namodralá na hřbetě (výluka).

tříbarevný
- Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně ( ve všech příp. výluka), v horní polovině uší bílé skvrnky (výluka). Bílý rozštěp pysku (výluka). Barvy: zcela smyté vez jakéhokoliv lesku.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)